Statistiken och livet i Helsingfors

Utforska livet i Helsingfors genom statistik och undersökningar. Läs vad tillgängligheten betyder för staden. Ta del av videor, publikationer och säkerhetsanvisningar för vardagen.

87 procent av Helsingforsborna upplever att deras livskvalitet är god

Statistik- och forskningsdata beskriver invånarnas liv och staden. Med hjälp av dessa data skapas ett bättre Helsingfors.

Ta del av statistiken på webbplatsen Stadsinformation(Länk leder till extern tjänst)