Erfarenhetsexperter inom social- och hälsovårdstjänster

Våra erfarenhetsexperter har egen eller som närstående erfarenhet av någon psykisk eller fysisk sjukdom, skada eller någon annan svår livssituation.

Våra erfarenhetsexperter erbjuder sin kompetens som de fått genom sina egna erfarenheter och erfarenhetsexpertutbildningen till nytta för andra. Till deras uppgifter kan höra till exempel att agera som

  • erfarenhetsexpert eller kamratledare inom våra tjänster
  • arbetspar för yrkespersoner i olika grupper
  • expert eller utvecklare i utbildningar, seminarier eller gemensamma utvecklingsverkstäder.

Så här kan du delta i verksamheten

Våra erfarenhetsexperter arbetar i huvudsak på vardagar. Du kan alltid individuellt komma överens om verksamhetens innehåll med din kontaktperson innan du ingår ett avtal. De avtalade uppgifterna är i regel ströjobb. Vi betalar dig arbetsersättning för uppgifterna. Du kan också delta i erfarenhetsexpertverksamheten som frivillig.

Fråga mer om erfarenhetsexpertverksamheten: sotepe.osallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)