Invånarinitiativ

Invånarinitiativet är ditt mest direkta sätt att påverka stadens beslutsfattande.

På den här sidan

Lägga fram invånarinitiativ

Initiativen tas till stadsfullmäktige för behandling och de kan läggas fram av vanliga kommunbor. Ju fler underskrifter ditt initiativ har, desto snabbare behandlas det.

 1. Lägga fram initiativ

  Du lägger fram initiativ enklast i webbtjänsten invånarinitiativ.fi(Länk leder till extern tjänst). Du kan också stödja pågående initiativ. För unga (13–17-åriga) finns en egen kanal för ungdomsinitiativ(Länk leder till extern tjänst), där man enkelt kan lämna in utvecklingsidéer. 

  Du kan också skicka in initiativet direkt till stadens registratorskontor. 

  • Märk initiativet tydligt med ordet ”initiativ”. 

  • Bifoga dina kontaktuppgifter. 

  • Ange din adress så att vi kan kontrollera din hemkommun. 

 2. Behandling i stadsfullmäktige

  Stadsfullmäktige informeras om kommunbornas initiativ i fullmäktiges verksamhetsområde. 

  Fullmäktige behandlar initiativ minst en gång om året. Om minst två procent av de röstberättigade kommuninvånarna lägger fram ett initiativ, behandlas ärendet inom sex månader.

 3. Kommunikation

  Upphovsmannen bakom initiativet meddelas om åtgärderna som vidtagits på grundval av initiativet. Du kan också själv följa stadsfullmäktiges sammanträden(Länk leder till extern tjänst).

Invånaromröstning 

Ett initiativ om invånaromröstning kan läggas fram av minst fyra procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Fullmäktige ska utan dröjsmål fatta beslut om ordnande av invånaromröstningen enligt initiativet. Du lägger fram ett initiativ till invånaromröstning på samma sätt som ett invånarinitiativ. 

Medborgarinitiativ

Helsingforsborna kan också påverka genom att lägga fram nationella initiativ. Medborgarinitiativet liknar invånarinitiativet, men det gäller den nationella lagstiftningen. Mer information: medborgarinitiativ.fi(Länk leder till extern tjänst)