Dataskydd och informationshantering

På dessa sidor kan du läsa om hur dataskyddet iakttas i våra tjänster och hur kunduppgifter lagras i våra registerbeskrivningar. Här hittar du också information om hel.fi-webbplatsen, de tillstånd till vetenskaplig forskning som behövs för din forskning samt begäranden om information och handlingsoffentligheten.

En kvinna är fokuserad på sin telefon i sin gröna soffa hemma.
Ett barn och en kvinna sitter utanför och tittar på en smartphone.

Var och en har rätt till dataskydd

När du är kund hos stadens tjänster eller annars uträttar ärenden med oss samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att sköta ärendet.

Läs mer om dataskyddet