Dataskydd och informationshantering

På dessa sidor kan du läsa om hur dataskyddet iakttas i våra tjänster och hur kunduppgifter lagras i våra registerbeskrivningar. Här hittar du också information om hel.fi-webbplatsen, de tillstånd till vetenskaplig forskning som behövs för din forskning samt begäranden om information och handlingsoffentligheten.

En kvinna är fokuserad på sin telefon i sin gröna soffa hemma.
Ett barn och en kvinna sitter utanför och tittar på en smartphone.
Bild: Jussi Hellsten

Var och en har rätt till dataskydd

När du är kund hos stadens tjänster eller annars uträttar ärenden med oss samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att sköta ärendet.

Läs mer om dataskyddet