Stadskoncern

Helsingfors stadskoncern består av Helsingfors stad samt de sammanslutningar och stiftelser där staden har bestämmanderätt.

Stadskoncernens sammanslutningar

Bolagen och stiftelserna används för att komplettera stadens serviceproduktion och sköta stadskoncernens stödfunktioner.

Koncernstrukturen möjliggör samarbete mellan enheterna. Som modersammanslutning ansvarar staden för att leda koncernens utveckling och fastställa tjänsterna som ordnas.

Läs mer om stadens ägarpolitik

Största delen av dottersammanslutningarna ägs av staden till hundra procent. 

Läs mer om dottersammanslutningar

Intressesammanslutningar och gemensamma sammanslutningar ingår inte i stadskoncernen, men staden har en betydande ägarandel eller på annat sätt inflytande i dem.

Läs mer om intressesammanslutningar