Ohjeita suunnittelijoille

Tältä sivulta löydät suunnitteluun liittyviä ohjeita ja malleja konsulttityön tueksi.

Tällä sivulla

Aluesuunnittelun ohjeet

Listasta löydät aluesuunnitelman laadintaan tarkoitettuja ohjeita ja lähtöaineistolinkkejä.

Sivuilla olevan materiaalin käytöstä sovitaan erikseen jokaisen toimeksiannon yhteydessä. Tilaajan erikseen toimittama aineisto sovitaan myös erikseen.

Suunnittelijan tulee tarkistaa tilaajan luovuttaman lähtöaineiston riittävyys ja ajantasaisuus. Suunnittelija vastaa itse suunnittelujärjestelmänsä mahdollisesti vaatimista lähtöaineiston tiedostomuunnoksista.

Tilaajan työtä varten luovuttamia lähtötietoaineistoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin tilattavaan toimeksiantoon. Muusta käytöstä on neuvoteltava erikseen ko. aineiston omistavan hallintokunnan kanssa.

Aluesuunnitteluun liittyviä palveluja ovat myös:

Tietoa Helsingin väestöstä löydät Helsingin seudun avoimet tilastotietokannat -sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asuntotuotannon ohjeet ja mallit

Katutilan suunnittelun ohjeet

Kaupunkikalusteohje ja toimintavälineet

Helsingin kaupunkikalusteohje on osa Helsingin kaupunkitilaohjetta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Helsingin kaupunkikalusteohje on julkaistu alunperin vuonna 2010. Kaupunkikalusteiden tuotekortit päivittyvät ja täydentyvät ajassa. Päivitetyt tai uudet kortit lisätään Helsingin kaupunkitilaohjeen sivuille.

Kaupunkiympäristön toimialalla on puitesopimukset alla olevista, kaupunkikalusteohjeen mukaisista tuotteista. Toimittajien muut kalusteet ja varusteet, joista ei ole mainintaa tällä sivulla, eivät ole puitesopimuksen piirissä. Korvaavat ja täydentävät kalusteet tulee hankkia suorahankinnalla. Poikkeamat puitesopimustuotteista tulee hyväksyttää toimialan kalusteryhmällä. 

Suunnitelmiin kirjataan valitun kalusteen tuotetietojen lisäksti kalusteohjeen tuotekortin koodi sekä maininta ”tai vastaava puitesopimuskaluste”. Kaupungin omien mallien kohdalla tätä mainintaa ei tarvita.

Koodit viittaavat Helsingin kaupunkikalusteohjeen tuotekortteihin. Hankintatapa tulee tarkistaa aina kalusteohjeesta. Uuteen ikkunaan avautuvassa pdf-tiedostossa saattaa olla useita sivuja.

A. Aidat ja kaiteet

B. Ajoesteet ja pollarit

C. Ilmoitustaulut ja kyltit

D. Istuimet

Yhdistelmätuoteperheet sisältävät pöydän (D15), selkänojattoman penkin (D9) ja selkänojallisen penkin (D10-12) sekä tuolin (D13). Tuotteita voi käyttää eri yhdistelminä tai yksittäisinä tuotteina.

 • Yhdistelmätuoteperhe Teräs
 • Yhdistelmätuoteperhe Puu/Teräs
 • Yhdistelmätuoteperhe Puu/Rst

E. Istutusastiat

F. Puunsuojat 

G. Pyörätelineet

H. Roska-astiat

I. Liikenteenohjauslaitteet

J. City-Käymälät

 

Toimintavälineisiin liittyen on voimassa kaksi eri puitejärjestelyä.

1. Helsingin yleisten alueiden toimintavälineiden puitesopimusjärjestely 31.5.2024 asti

Sopimuskumppanit: Kompan Finland Oy, Lappset Group Oy, J-Trading Oy  

Toimintavälineiden valinnassa tulee noudattaa puitesopimusjärjestelyssä esitettyä valintakaavaa minikilpailutuksista. Täydentävät tai korvaavat hankinnat eivät ole puitesopimuksen piirissä.

2. Helsingin yleisten alueiden ulkokuntosalilaitteiden puitesopimusjärjestely 15.9.2024 asti

Sopimuskumppani: Slingshot Oy

Ulkokuntosalilaitetuotteiden tuotekortit ovat alla. Muut liikunnalliset tuotteet pääsääntöisesti toimintavälineiden puitesopimuksesta. Tuotekorttien viimeisellä sivulla myös laitealusta.

A. Säädettävällä kuormituksella varustetut ulkokuntosalilaitteet David CL tuotekortit (pdf) 

 • Jalkakyykky
 • Jalkaprässi
 • Penkkipunnerrus
 • Vinopenkkipunnerrus
 • Etupunnerrus
 • Vaakasoutu
 • Yläveto
 • Hauislaite (kyynärnivelen koukistus)
 • Ojentajalaite (kyynärnivelen ojennus)
 • Selänojennus, kehonpainokuormitteinen
 • Vatsakoukistus, kehonpainokuormitteinen, muotoilulla selkätuella

B. Kiinteäkuormitteiset ulkokuntosalilaiteet seniori-ikäisille sekä kevyempään harjoitteluun WAFFA tuotekortit (pdf)

 • Jalkaprässi istuen
 • Lonkkanivelen loitonnus
 • Selänojennus lannerangan segmentiaalisella liikkeellä
 • Vaakasoutu, erilliset liikevarret, mahdollistaa 1-käden harjoittelun
 • Yläveto, erilliset liikevarret, mahdollistaa 1-käden harjoittelun
 • Penkkipunnerrus, erilliset liikevarret, mahdollistaa 1-käden harjoittelun
 • Etupunnerrus, erilliset liikevarret, mahdollistaa 1-käden harjoittelun
 • Dippilaite istuen
 • Vartalonkiertolaite istuen
 • Vatsakoukistus muotoillulla selkätuella
 • Käsipyörä

Maankäytön suunnittelun ohjeet

Suunnittelukilpailujen aineistot

Linkitämme tähän käynnissä olevien suunnittelukilpailujen aineistoja, jos kilpailulla ei ole erillistä verkkosivua. Tutustu kilpailuihin myös sivuilla Ajankohtaiset tonttihaut ja kilpailut ja Hae suunnitelmia ja hankkeita.

Työmaatauluohjeet

Tämän ohjeen mukaisia työmaatauluja käytetään kaikilla työmailla, joissa kaupunkiympäristön toimiala on tilaajana tai rakennuttajana. Pääurakoitsija teettää ja pystyttää työmaalle ennen töiden aloittamista työmaataulun, vastaa sen ylläpidosta ja kohteen valmistuttua myös sen poistosta.

Kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa yleisillä alueilla olevista työmaistaan yleisölle aina työmaatauluilla. Työmaatauluja käytetään aina, kun työmaa kestää kuukauden tai sitä pitempään. Myös alle kuukauden mittaisilla työmailla voidaan käyttää työmaatauluja, jos kohde on merkittävä tai keskeisellä paikalla.

Työmaataulu on sijoitettava siten, että se on luettavissa helposti ja liikennettä vaarantamatta. Laajoilla työmailla taulujen sijainti on suunniteltava ja lukumäärä mitoitettava niin, että työmaan tiedot näkyvät useammasta suunnasta lähestyttäessä.

Työmaataulussa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 • kohteen havainnekuva tai hyvälaatuinen suunnitelmapiirustus taulun mittoihin sovitettuna
 • kohteen nimi ja työn tarkoitus
 • työstä vastaa: (Helsingin kaupunki/ kaupunkiympäristön toimiala)
 • yhteyspuhelinnumero 09 310 22111
 • verkko-osoite hel.fi/kaupunkiymparisto (tai hankkeen verkkosivujen osoite)
 • pääurakoitsija ja vastaavan työnjohtajan puhelinnumero
 • työn valmistumisajankohta
 • työmaan lupatunnus

Tiedot ovat työmaatauluissa aina sekä suomeksi että ruotsiksi, tarvittaessa erityistapauksissa myös englanniksi. Jos työmaataulu tilataan Staran Kilpipalvelusta, se huolehtii tekstien käännättämisestä.

 • Projektinjohto (kymp) valmistelee tauluun tulevat tiedot yhdessä urakoitsijan kanssa.
 • Projektinjohto tai urakoitsija lähettää taulun aineiston Staran Kilpipalvelulle ja kertoo samalla taulujen tarvittavan kappalemäärän ja koot Kilpipalvelulle. Myös tiedot maksajasta on ilmoitettava taulun tilausvaiheessa.
 • Kilpipalvelu valmistaa taulut ja ilmoittaa tilaajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle, milloin taulut ovat noudettavissa.

Lisätietoja:

Kaupunkiympäristön graafinen ilme – viestintäpalvelut
Marjo Kosonen, puh. 09 310 64498
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
Yhteydenotot myös viestinnän yhteispostiin kymp.viestinta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Työmaataulutilaukset – Staran Kilpipalvelu, stara.kilpipalvelu@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Yleisten alueiden suunnittelun ohjeet ja aineistot

 

Ulkoalueiden esteettömään suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon saa apua SuRaKu-ohjekorteista ja kriteeritaulukoista, Helsingin kaupungin katualueita koskevista tyyppipiirustuksista ja ylläpidon esteettömyysohjeista.

Yleisten alueiden palvelulinjaukset

Palvelulinjaukset ovat yhteisesti sovittuja yleisten alueiden palvelujen järjestämisen ja laatutason määrittelyjä. Tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen määrittely ja sovittu toimintatapa. Linjaukset on tarkoitettu työn tueksi virastojen sisäiseen käyttöön, konsulteille ja muille suunnittelijoille, päättäjille sekä kuntalaisille.

Tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen leikkipalvelujen järjestämisen määrittely ja yhteisesti sovittu toimintatapa. Leikkipalveluiden järjestämisen periaatteet on suunnattu kaupungin viranomaisille, päättäjille ja leikkipalveluja tarjoaville tahoille sekä palveluja käyttäville kaupunkilaisille.

Leikkipalveluiden periaatteita toteutetaan lähileikkipaikoilla, alueleikkipaikoilla ja leikkipuistoissa.

Kuntoporraslinjauksessa määritellään Helsingin kuntoporraspalvelun järjestämisen ja laatutason lähtökohdat. Kuntoporrasohjelmassa asetetaan suuntaviivat Helsingin kuntoporrasverkoston kehittämiselle seuraavalle kymmenelle vuodelle.

 

Linjauksessa määritellään palveluiden pääperiaatteet ja se on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjaukseen liittyvää palvelukuvausta, ylläpito-ohjeita ja verkostosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

 

Kasvien käytön linjauksen tavoitteena on varmistaa, että pystymme huomioimaan ympäristön laatuvaatimukset ja muuttuvan ilmaston haasteet rakennettujen viheralueiden kasvillisuuden kannalta. Linjauksessa esitetään tavoitteellinen kasvillisuus, kasvillisuuden käytön yleiset periaatteet sekä toimenpidesuositukset.

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/kaupunkiymparisto/suunnitteluohjeet.