Tonttihaut ja kilpailut

Helsingin kaupungin omistamia tontteja koskevat haut ja kilpailut. Tilaa Tonttivahti, niin saat ilmoituksen uusista kohteista ja kilpailuista sähköpostiisi.

Tällä sivulla

Lue lisää kilpailuista

Kaupunki järjestää erilaisia tontinluovutuskilpailuja.

Hintakilpailu järjestetään yleensä sellaisen tontin myymiseksi, jonka asemakaava on vahvistunut ja joka on valmis toteutettavaksi. Kilpailu ratkaistaan korkeimman tarjotun hinnan perusteella.

Kynnysrahakilpailu järjestetään tontin vuokraamiseksi. Vahvan asemakaavan mukainen tontti vuokrataan korkeimman kynnysrahan tarjonneelle kilpailuohjelman mukaisin ehdoin.

Laatu- ja konseptikilpailu järjestetään vahvan asemakaavan mukaisen tontin luovuttamiseksi silloin, kun tontin toteuttamiselle halutaan asettaa erityisiä ehtoja. Kilpailun ratkaisun perusteena voi olla esimerkiksi tontille toteutettavan rakennuksen energiatehokkuus tai arkkitehtoninen suunnittelu.

Laatu- ja konseptikilpailu voidaan järjestää myös silloin, kun ennestään rakentamattomalle tai rakennetulle kiinteistölle etsitään uutta käyttöä. Kilpailun ratkaisuperusteena on tällöin usein ehdotetun hankkeen toiminnallinen konsepti sekä arkkitehtoninen laatu.