Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan esittely

Helsinki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Muualla Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu on hyvinvointialueilla.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut muodostivat yhdessä uuden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 1.1.2023. Toimialan rahoitus tulee valtiolta ja asiakasmaksuista, ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen budjetti on eriytetty kunta-Helsingin budjetista. Toimialan henkilökunta on kaupungin työntekijöitä.

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa HUS-yhtymä. Helsinki omistaa HUSin yhdessä muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa.
HUS-yhtymän hallinto ja päätöksenteko(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsinki kuuluu yhdessä HUSin ja seitsemän muun hyvinvointialueen kanssa Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueita on Suomessa viisi, ja ne yhteensovittavat, kehittävät ja tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi yhteistyöalueella.

Uutiskirjeet

Uutiskirjeessä kerromme sotepe-toimialan ajankohtaisista asioista.