Johtaminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä päättää toimialatasoisista strategisista asioista.

Tällä sivulla

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai. Johtoryhmän kokouksiin sisältyvät Kestävän kasvun hankkeen ohjausryhmä sekä toimialan Palveluverkko-ohjausryhmä ja Helsinki Apotti -ohjausryhmä.

Johtoryhmän käsittelemiä asioita ovat esimerkiksi

  • toiminnan ja talouden seuranta ja ennuste
  • riskien hallinta
  • digitalisaatio
  • kaupunkistrategian toteuttaminen ja kaupunkiyhteiset kärkihankkeet
  • uudistuvat palvelut
  • toimialatasoiset kehittämishankkeet
  • merkittävät tilahankkeet
  • muut toimialatasoiset strategiset asiat.
Johtoryhmän jäsenet
Nimi Tehtävänimi, rooli
Juha Jolkkonen Toimialajohtaja, puheenjohtaja
Maarit Sulavuori Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Leena Turpeinen Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Seija Meripaasi Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja
Jani Pitkänen Pelastuskomentaja
Tiina Mäki Hallintojohtaja
Jaana Juutilainen-Saari Viestintä- ja osallisuuspäällikkö
Heli Koivulahti Henkilöstön edustaja 2024
Hannu Hyttinen Johtava kaupunginsihteeri, kaupunginkanslian edustaja
Mari Stycz eristyissuunnittelija, sihteeri