Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esittely

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta.

Toimintaa ja hallintoa johtaa toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Toimialan apulaispormestari on Johanna Laisaari.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasääntö, pdf

Palvelukokonaisuudet

Palvelukokonaisuuden vastuulla ovat suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja leikkipuistotoiminta.

Palvelukokonaisuutta johtaa varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

  • päiväkodit
  • leikkipuistot
  • iltapäivätoiminta

Palvelukokonaisuuden vastuulla ovat suomenkielinen perusopetus ja muu perusopetuslain mukainen toiminta. 

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu perusopetuksen palvelukokonaisuuteen. Avoin iltapäivätoiminta kuuluu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen.

Palvelukokonaisuutta johtaa perusopetusjohtaja Outi Salo.

Palvelukokonaisuuden vastuulla ovat lukiokoulutus, suomenkielinen ammatillinen koulutus, nuorten työpajatoiminta ja suomenkielinen vapaa sivistystyö eli työväenopistojen toiminta. 

Palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Harri Korhonen.

Työväenopistot eli vapaa sivistystyö

  • Helsingin työväenopisto on osa lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö -palvelukokonaisuutta.
  • Helsingfors Arbis kuuluu ruotsinkieliset palvelut -palvelukokonaisuuteen.

Helsingin työväenopisto ja Helsingfors Arbis ovat maamme suurimmat työväenopistot. Opistot tarjoavat monipuolisia kursseja, harrastemahdollisuuksia, yleisluentoja, konsertteja, teatteria ja tapahtumia sekä avoimen yliopiston opintoja. Katso kurssi- ja ohjelmatarjonta osoitteesta ilmonet.fi.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Opistojen toiminta on suunnattu ensisijaisesti yli 16-vuotiaille. Opistot ovat avoimia kaikille asuinpaikasta huolimatta. Arbikseen voivat tulla myös muut kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat. 

Työväenopistolla on 11 toimipaikkaa eri puolilla Helsinkiä. Toimintaa järjestetään myös koulujen tiloissa. Arbiksella on toimipisteet Dagmarinkadulla sekä Stoassa. Opetusta on aamuisin, päivisin ja iltaisin yhden kerran lyhyt- ja viikonloppukursseista koko lukukauden kestäviin kokonaisuuksiin. 

Työväenopistossa opiskelee vuosittain yli 80 000 opiskelijaa noin 4 800 eri kurssilla. Arbiksen ohjelmassa on vuosittain noin 900 kurssia, joilla osallistujia on lähes 18 000.

Palvelukokonaisuuden vastuulla ovat ruotsinkielinen varhaiskasvatus, esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, leikkipuistotoiminta, perusopetus ja muu perusopetuslain mukainen toiminta, lukiokoulutus, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö.

Palvelukokonaisuutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm.

Toimialan hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat hallinto-, henkilöstö-, kehittämis-, talous- ja suunnittelu-, tila-, tietohallinto- ja viestintäpalvelut.

Toimialan hallintoa johtaa hallintojohtaja Kati Takanen.