Tytäryhteisöt

Kaupungin tytäryhteisö tai säätiö on yhteisö, jossa Helsingin kaupungilla on määräysvalta. Kaupungilla on silloin enemmän kuin 50 prosenttia kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Kaupungilla on määräysvalta myös silloin, kun sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenistä.

Tytäryhteisöjen omistajastrategiat

Kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita ja odotuksia tytäryhteisöjä kohtaan kuvataan yhteisökohtaisilla omistajastrategioilla. Tytäryhteisöt ja säätiöt on jaoteltu yhdeksään ryhmään.