Tietoa osallisuudesta Helsingissä

Helsingissä osallisuuden edistäminen sisältyy kaikkeen kaupungin toimintaan ja siitä huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöille.

Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuuden edistämisen tueksi kaupungille on luotu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jota toteutetaan kaikilla kaupungin toimialoilla. Kaupunkitasoisella mallilla lisätään kaupunkilaisten, järjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Helsingin palveluihin ja päätöksentekoon. 

Osallisuuden kautta pyritään myös parantamaan väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua sekä aktivoimaan heikoimmassa asemassa olevia osallistumaan.