Tietoa osallisuudesta Helsingissä

Helsingissä osallisuuden edistäminen sisältyy kaikkeen kaupungin toimintaan ja siitä huolehtiminen kuuluu kaikille työntekijöille.

Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuuden edistämisen tueksi kaupungille on luotu osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jota toteutetaan kaikilla kaupungin toimialoilla. Kaupunkitasoisella mallilla lisätään kaupunkilaisten, järjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Helsingin palveluihin ja päätöksentekoon. 

Osallisuuden kautta pyritään myös parantamaan väestöryhmien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja palvelujen laatua sekä aktivoimaan heikoimmassa asemassa olevia osallistumaan.

Osallisuuden toteutustavat teemoittain

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin teemoja ja tavoitteita toteutetaan Helsingin kaupungilla kymmenien eri toimintatapojen ja palveluiden avulla.

Voit tavata kaupungin päättäjiä, työntekijöitä ja muita asiantuntijoita erilaisissa asukasilloissa ja -tilaisuuksissa. Tilaisuuksia käydään keskustelua ajankohtaisista suunnitelmista, palveluista, tai tietyn kaupunginosan ajankohtaisista asioista.

Voit esittää kysymyksiä ja ehdottaa käsiteltäviä asioita tuleviin tilaisuuksiin Kerrokantasi -palvelussa.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilaisuuksia järjestetään myös etänä. Voit seurata osaa tilaisuuksista Helsinki -kanavalla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tietoa tulevista asukasilloista ja -tilaisuuksista löydät tapahtumakalenterista.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pormestarin asukasillat

Järjestämme pormestarin asukasiltoja eri kaupunginosissa neljä kertaa vuodessa. Iltojen isäntänä toimii Helsingin pormestari, ja keskusteluun osallistuu kaupungin asiantuntijoita useilta aloilta. Kutsu asukasiltoihin jaetaan postitse alueen asukkaille.

Järjestämme tilaisuudet yhteistyössä paikallisten asukasyhdistysten kanssa. Kaupunginosayhdistykset voivat pyytää asukasillan pitämistä alueellaan lähettämällä kirjeen pormestarille.

Uutta Helsinkiä -verkkotilaisuudet

Osallistu omalta kotisohvaltasi Helsingin tulevaisuuteen. Tilaisuudet järjestetään verkossa ja niissä pääsee tutustumaan ja kommentoimaan oman asuinalueesi tulevia muutoksia.

Verkkotilaisuuksissa voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta illan aiheisiin liittyen. Kysymyksiin on vastaamassa kaupungin asiantuntijoita. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin tilaisuuksien aikana.

Osallisuussuunnitelmat ja -raportit

Tutustu kaupungin eri toimialojen osalllisuussuunnitelmiin

Tähän tulee linkki suunnitelmaan ja raporttiin

Tähän on tulossa linkki suunnitelmaan ja raporttiin

Tähän on tulossa linkki suunnitelmaan ja raporttiin

Tähän on tulossa linkki suunnitelmaan