Yhteistyö

Kaupunkien välinen yhteistyö edistää ja vahvistaa sekä alueellista vetovoimaa, että kykyä vastata globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Mies ja kaksi naista keskustelevat Vallilan konepajan pihalla.
Kolme kuvioita, jossa esitettynä karttaelementtejä.
Kuva: Talvikki Heike

Mitä tarkoittaa MAL-yhteistyö?

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöllä valtio ja seudun 14 kuntaa edistävät kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Lue lisää MAL-yhteistyöstä