Vahingonkorvaukset Helsingin kaupungilta

Vahingonkorvauskäytännöt vaihtelevat kaupungin toimialojen välillä. Voit kysyä vahingonkorvausasioista myös palautelomakkeella, jolloin asiasi ohjataan oikealle asiantuntijalle.

Tällä sivulla

Kasvatus ja koulutus

Helsingin kaupunki on vakuuttanut tapaturmien varalta kaikki koululaiset, jotka opiskelevat kaupungin kouluissa. 

Vakuutus on voimassa koulussa, koulumatkoilla ja koulun ulkopuolisen toiminnan aikana. Koulun ulkopuolista toimintaa ovat esimerkiksi urheilutapahtumat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut. Vakuutus ei kata oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta.

Koulun kansainväliseen toimintaan liittyvien matkojen ajaksi oppilaille otetaan matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavaravakuutus.

Tapaturmat hoidetaan julkisen terveydenhuollon piirissä.

Kaupunkiympäristö

Sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen kaupungilta, jos vahinkosi on tapahtunut esimerkiksi

 • kadulla, puistossa tai muulla vastaavalla yleisellä alueella
 • kiinteistön alueella, joka kuuluu kaupungille (esimerkiksi kunnan päiväkodit ja koulut).

Kaupunkiympäristön toimiala korvaa ainoastaan vahingot, jotka johtuvat laiminlyönnistä tai virheistä kaupungin toiminnassa.

Vahingonkorvausvastuu vaihtelee alueittain ja vahingon sattumisen paikasta riippuen

Esikaupunkialueilla kunnossapidosta huolehtii yleensä kaupunki, mutta kantakaupungissa osa tehtävistä kuuluu kiinteistölle. Tämä vaikuttaa tahoon, jolta vahingonkorvausta voi vaatia.

Kiinteistön tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • kiinteistön viereisen jalkakäytävän liukkaudentorjunta  
 • tontin sisäänajokohdan ja pelastustien liukkaudentorjunta
 • tontilta kadulle valuvien jäätyvien sulamisvesien liukkaudentorjunta.

Poikkeukset vastuisiin:

 • Raitiotiekiskoista ja niiden välisestä alueesta vastaa Kaupunkiliikenne Oy
 • Viemärikaivon (umpinaisista) kansista vastaa HSY Vesi
 • Työmaa-alueilla tapahtuneet vahingot kuuluvat työstä vastaavalle

Jos vahinkosi on tapahtunut alueella, jonka kunnossapito ei kuulu kaupungille, ilmoitamme asiasta sinulle.

Näin vaadit vahingonkorvausta kaupunkiympäristön toimialalta

Jotta voimme selvittää, voitko saada korvausta, täytä Vahingonkorvausvaatimuslomake. Maksa vahingosta aiheutuneet kulut ensin itse ja hae niistä korvausta jälkikäteen toimittamalla tositteet kaupungille.

 1. On tärkeää, että täytät lomakkeen huolellisesti

  • merkitse vahinkopaikka tarkasti karttaan
  • kerro mahdollisimman tarkasti vahinkotapahtumasta ja liitä mukaan mahdolliset valokuvat vahinkopaikasta ja vahingosta sekä muut asiaan liittyvät selvitykset.

  Vahingonkorvausvaatimuslomake (pdf)

  Ohjeita vahingonkorvauksen vaatimiseen (pdf)

 2. Toimita lomake ja liitteet Helsingin kaupungin kirjaamoon

  Toimita lomake sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteeseen PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Voit myös myöhemmässä vaiheessa lähettää lisätietoja asiaasi liittyen.

 3. Käsittelemme vahingonkorvausvaatimukset saapumisjärjestyksessä

  Käsittelyaikamme on noin 4–6 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

 4. Saat asiassasi päätöksen, joka on perusteltu

  Korvaamme vahingot, jotka johtuvat laiminlyönnistä tai virheistä kaupungin toiminnassa. Suurimmassa osassa vahinkotapauksissa kaupunki ei ole korvausvelvollinen tuottamuksen puuttuessa.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Näin vaadit vahingonkorvausta kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa

 1. Vahingon korvaamista kannattaa hakea ensisijaisesti vahinkoa kärsineen omasta vakuutuksesta.

  Jos vahinkoa kärsineellä ei ole vakuutusta tai et hae vahingon korvaamista vakuutuksesta muista syistä, voit esittää vahingonkorvausta koskevan vaatimuksen kaupungille.

 2. Täytä vahingonkorvausvaatimuslomake vahinkoa koskevilla tiedoilla

  Voit tehdä myös vapaamuotoisen hakemuksen, mutta oheisen lomakkeen käyttäminen on suositeltavaa.

  Vahingonkorvauslomake (PDF)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Ohje vahingonkorvauslomakkeen täyttämisestä (PDF)

 3. Toimita allekirjoitettu lomake ja liitteet Helsingin kaupungin kirjaamoon:

   Toimita lomake sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai postitse osoitteeseen PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

  Lisätietoja antaa:
  Kirsi Hietanen, kirsi.hietanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), lakimies, kulttuuri ja vapaa-aika

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jos Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä on aiheuttanut sinulle tai omaisellesi vahinkoa toimiessaan työtehtävässään, voit hakea vahingonkorvausta kaupungilta. Korvattavia vahinkoja ovat ensisijaisesti esinevahingot.

Näin vaadit vahingonkorvausta sosiaali- ja terveyspalveluissa

 1. Täytä korvaushakemus huolellisesti

 2. Lähetä täytetty lomake suojatun sähköpostin liitteenä kaupungin kirjaamoon