Palkanmaksun aikataulu

Tältä sivulta löydät tämän vuoden Helsingin kaupungin palkkapäivät sekä muuta tietoa palkanmaksun aikataulusta.

Vuoden 2023 palkanmaksupäivät (kuukausipalkkaiset työntekijät)

Lisien maksuaikataulu

Työkokemus-, vuosisidonnais- ja ammattialalisät eivät tule vielä ensimmäisessä palkassa, vaan ne maksetaan takautuvasti noin 2–4 kuukautta sen jälkeen, kun työssä on aloitettu.

Vuorotyölisät siirtyvät palkanlaskentajärjestelmään suoraan eri liittymistä (Titania, Jotbar, Apotti, Kursor). Jos vuorotyölisät puuttuvat, tarkista niiden maksuaikataulu esihenkilöltä.

Lomaraha

Lomaraha maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä, eli vakinaisille työntekijöille 14. päivä ja määräaikaisille kuun viimeinen arkipäivä.

Tuntipalkkaisille (TTES) työntekijöille lomaraha maksetaan loma-ajan palkan yhteydessä.

Työsuhteen viimeinen palkka eli lopputili

Lopputili maksetaan noin kuukauden päästä työsuhteen päättymisestä. Näin kaikki palkkaan vaikuttavat tiedot ehtivät varmasti mukaan, esim. poissaolot ja mahdolliset työaikalisät. Lopputiliin kuuluvat myös mm. vuosilomakorvaus ja lomaraha.

  • Jos palvelussuhde päättyy kuun 1.–15. päivä, loppupalkka maksetaan seuraavan kuun 14. päivänä.
  • Jos palvelussuhde päättyy kuun 16.–31. päivä, loppupalkka maksetaan seuraavan kuun viimeisenä päivänä.

Lue lisää työsuhteen viimeisestä palkasta sivulta Tietoa kaupungilla työskennelleelle.