Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeet ja ohjelmat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on jatkuvasti käynnissä lukuisia hankkeita, projekteja ja ohjelmia. Tietoa niistä saat tältä sivulta.

Syksyllä 2017 toimintansa aloittanut Liikkuvat-verkosto kokoaa yhteen ammattilaiset ja jo olemassa olevat verkostot helsinkiläisten iäkkäiden liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kentiltä.

Lue lisää Liikkuvat-verkostosta täältä verkkosivuilta.

Vuosittain uudistuva, ammattimuusikoista koostuva Stadin Juhlaorkesteri on jo parin vuosikymmenen ajan ilahduttanut ja viihdyttänyt kaupunkilaisia. Helsinkiläiset voivat tilata orkesterin esiintymään yleisölle avoimiin ja ilmaisiin tapahtumiin aikavälillä 30.7.2023-19.2.2024.

Lue lisää Stadin juhlaorkesterista täältä verkkosivulta.

Yleiset kulttuuripalvelut kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia. Sen tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.  Kulttuuri halutaan tuoda kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville.

Lue lisää Helsingin mallin avustuksista täältä verkkosivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingin kaupunki asetti keväällä 2019 itsenäisen työryhmän valmistelemaan kaupungille taide- ja kulttuurivision, joka ulottuu vuoteen 2030. Taide- ja kulttuurivisiotyön on tarkoitus vahvistaa Helsingin asemaa omaleimaisena ja kansainvälisesti kiinnostavana kulttuurikaupunkina.

Lue lisää Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030 -visiosta täältä verkkosivuilta.

Lämpiö Lämpiö on valtakunnallinen kulttuurihanke, jossa kootaan ikääntyneille maksuttomia ja maksullisia digikulttuuripalveluita yhdelle ja samalle verkkoalustalle. Sisältönä on sekä tallenteita että live-striimauksia. Hanke on edennyt toteutusvaiheeseen ja avataan käyttäjille alkuvuonna 2023.

Palvelu toteutetaan yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kaupunkien kanssa. Helsinki koordinoi yhteistyötä. Hankkeen budjetti koostuu valtionvarainministeriön myöntämästä kuntien digitalisaation kannustinavustuksesta ja kuntien omarahoitusosuudesta. Palvelun toteuttaa Codaone Oy.

Lue lisää Lämpiöstä täältä verkkosivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ikääntyneiden digikulttuuripalvelu Lämpiö avataan alkuvuodesta -hel.fi-uutinen 4.11.2022 

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Helsinki on sitoutunut rakentamaan maksuttomasta, koulupäivän jälkeen järjestettävästä harrastustoiminnasta pysyvän toimintamallin, mikä tuo jatkuvuutta matalan kynnyksen harrastustoimintaan.  

Maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa. Harrastusryhmät kokoontuvat koulupäivän jälkeen, ennen klo 17, koulujen tiloissa tai lähiympäristössä. Valikoimassa on yli 30 erilaista lasten ja nuorten toivomaa harrastusta. Tutustu monipuoliseen ja laadukkaaseen harrastusvalikoimaan osoitteessa nuorten.hel.fi/suomenmalli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)