Päätöksenteko

Toimialan tärkeimmistä päätöksistä vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lisäksi päätöksiä tekevät yksittäiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat.

Tällä sivulla

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

Helsingissä kaupungin valtuusto käyttää kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä ja vastaa hyvinvointialueiden aluevaltuustoa.

Hyvinvointialueiden aluehallitusta vastaa kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen alaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan tehtävät on jaettu osin lainsäädännön ja osin Helsingin kaupungin hallintosäännön perusteella. Kaupunginvaltuusto on lisäksi asettanut hallintosäännön perusteella sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle yksilöasioiden jaoston ja pelastusjaoston.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Toimialan tärkeimmistä päätöksistä vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Viranhaltijoiden päätökset

Lautakunnan lisäksi päätöksentekijöinä toimivat yksittäiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat.
Viranhaltijoiden päätöksiin voit tutustua alla olevasta linkistä:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan viranhaltijapäätökset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hallintosääntö ja toimintasääntö

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestäminen on kirjattu kaupungin hallintosääntöön.

Helsingin kaupungin hallintosääntö (pdf)

Toimialan toimintasääntö määrittelee hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin kunkin toimialan organisaation, tehtävät ja toimivallan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasääntö (pdf).

Lue lisää Helsingin hallinto-​ ja toimintasäännöistä