Organisaatio

Tällä sivulla kerrotaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan organisaatiosta, palvelukokonaisuuksista ja niihin kuuluvista palveluista.

Tällä sivulla

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja on Juha Jolkkonen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Toimialan apulaispormestari Daniel Sazonov(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Organisaatio

Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimiala

Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta sekä niitä palveleva toimialan yhteiset palvelut.

 1. Perhe- ja sosiaalipalvelut
 2. Terveys- ja päihdepalvelut
 3. Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut
 4. Pelastustoimi
 5. Toimialan yhteiset palvelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan organisaatiokaavio (pdf)

Palvelukokonaisuudet

Perhe- ja sosiaalipalvelut huolehtii lapsiperheille tarkoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveysneuvonnasta.

Palvelukokonaisuus tarjoaa myös vammais- ja aikuissosiaalityön palveluja, myöntää toimeentulotukea, huolehtii talous- ja velkaneuvonnasta, työllistymisen tuesta, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä maahanmuuttajapalveluista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on Maarit Sulavuori(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun),  ja johdon assistentti puh. 09 310 62402.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut:

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua johtaa perhepalvelujen johtaja Terhi Pippuri.

 • Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu
 • Kouluterveydenhuolto
 • Perheiden erityispalvelut

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö -palvelua johtaa lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 • Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki
 • Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö
 • Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut
 • Sijoituksen sosiaalityö
 • Lastenkotitoiminta
 • Lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakasohjaus ja valvonta

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajana toimii Leena Luhtasela(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Etelän aikuissosiaalityö
 • Idän aikuissosiaalityö
 • Lännen aikuissosiaalityö
 • Pohjoisen aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen johtajan ajalla 1.1.2024 - 31.12.2024 toimii Jonna Weckström(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Vammaispalvelujen organisaatiokaavio (pdf)

 • Vammaisten sosiaalityö
 • Vammaisten asumispalvelut
 • Vammaisten työ- ja päivätoiminta
 • Kehitysvammapoliklinikka
 • Vammaisten ostopalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiokaavio (pdf)

Terveys- ja päihdepalvelut huolehtii perusterveydenhuollon avosairaanhoidosta ja aikuisten terveysneuvonnasta terveysasemilla, sisätautien poliklinikkatoiminnasta, päivystyksestä ja suun terveydenhuollosta.

Palvelukokonaisuus tarjoaa myös aikuisille mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on Leena Turpeinen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja johdon assistentti puh. 09 310 29061.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat seuraavat palvelut:

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

Palvelua johtaa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

 • Digitaalinen terveysasema
 • Keskisen terveysasema
 • Keskustan terveysasema
 • Lännen terveysasema
 • Pohjoisen terveysasema
 • Koillisen terveysasema
 • Idän terveysasema
 • Keskitetyt palvelut
Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelut

Palvelua johtaa asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Asumisen tuki
 • Sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Päihdepalvelut

Psykiatria

Palvelua johtaa psykiatrian johtajalääkäri Mia Tuokko.

 • Ensilinjan palvelut
 • Mielialahäiriöpalvelut
 • Psykoosipalvelut

Suun terveydenhuolto

Palvelua johtaa johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste.

 • Lähipalvelut
 • Keskitetyt palvelut

​​​​​​Terveys- ja päihdepalvelujen organisaatiokaavio (pdf)

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut huolehtii kotihoidosta, iäkkäiden sosiaalityöstä ja -ohjauksesta, omaishoidon tuesta, palvelukeskustoiminnasta, päivätoiminnasta, lyhytaikaishoidosta sekä iäkkäiden ja monisairaiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja laitoshoidosta.

Palvelukokonaisuus huolehtii myös lyhytaikaisesta ja kuntouttavasta sairaalahoidosta, fysiatrian, geriatrian, neurologian ja kuntoutuspoliklinikan palveluista, fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluista sekä veteraanikuntoutuksesta. Lisäksi palvelukokonaisuus tarjoaa sairaalasta ja päivystyksestä kotiutuville hoidollista apua ja tukea kotona kuntoutumiseen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on Seija Meripaasi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), ja johdon assistentti puh. 09 310 42618.

Arviointitoiminta

Palvelua johtaa arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Arviointitoiminnan yhteiset palvelut
 • Asiakasohjaus
 • Gerontologinen sosiaalityö
 • Ostopalvelut ja laadunhallinta

Kotihoito

Palvelua johtaa kotihoidon johtaja Helena Venetvaara(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Kuntouttava arviointiyksikkö
 • Eteläinen kotihoitoyksikkö
 • Keskinen kotihoitoyksikkö
 • Läntinen kotihoitoyksikkö
 • Lounainen kotihoitoyksikkö
 • Pohjoinen kotihoitoyksikkö
 • Koillinen kotihoitoyksikkö
 • Itäinen kotihoitoyksikkö
 • Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
 • Kotihoidon keskitetyt palvelut

Seniorikeskukset

Palvelua johtaa seniorikeskusten johtaja Maritta Haavisto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Kinapori
 • Kivelä
 • Kontula
 • Koskela
 • Kustaankartano
 • Myllypuro
 • Riistavuori
 • Roihuvuori
 • Syystie
 • Töölö

Helsingin sairaala

Palvelua johtaa johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

 • Laakson sairaala
 • Malmin sairaala
 • Suursuon sairaala
 • Kotisairaala
 • Geriatrian poliklinikka
 • Kotihoidon lääkärit
 • Fysioterapia
 • Toimintaterapia
 • Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen organisaatiokaavio (pdf)

Tuotamme turvallisuutta ja autamme hädän hetkellä. Palvelemme Suomen pääkaupungin toimintoja sekä siellä asuvia ja oleskelevia arvioimalla kaupungin onnettomuusriskejä, ehkäisemällä onnettomuuksia ja minimoimalla onnettomuus- ja hätätilanteiden vaikutukset ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle sekä varautumalla ja ohjeistamalla omatoimiseen varautumiseen erilaisissa hätä- ja poikkeustilanteissa. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen.

Helsingin pelastuslaitoksen johtaja on pelastuskomentaja Jani Pitkänen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), ja johdon assistentin puh. on 09 310 30001.

Pelastustoiminnan palvelut

 • Operatiiviset palvelut
 • Pelastustoiminnan suunnittelupalvelut
 • Ensihoidon suunnittelupalvelut

Riskienhallintapalvelut

 • Onnettomuuksien ehkäisy
 • Varautumisen ja väestönsuojelun suunnittelu
 • Kaupunkiympäristö

Huoltovarmuuspalvelut

 • Materiaalit
 • Kalusto
 • Järjestelmäpalvelut
 • Kiinteistöt
 • Tilatiimi

Pelastuskoulu

 • Perustutkintokoulutus
 • Alipäällystökoulutus

Pelastuslaitoksen organisaatiokaavio (pdf)

Toimialan yhteiset palvelut

Toimialan yhteisten palvelujen johtaja on Tiina Mäki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Yhteiset palvelut sisältää seitsemän palvelua, joiden johtajat ja päälliköt ovat seuraavat:

Laki-, valvonta- ja yleishallintopalvelut

Palvelua johtaa hallintopäällikkö Marika Noso.

 • Lakiasioiden ja päätöksenteon tuki
 • Tiedonhallinta
 • Laadun ja valvonnan tuki
 • Sosiaali- ja potilasasiavastaavien palvelut

Talous-, strategiaja suunnittelupalvelut

Palvelua johtaa talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). 

 • Talouden, strategian ja toiminnan suunnittelu
 • Talouden erillistehtävät
 • Asiakasmaksupäätökset ja asiantuntijatuki

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Palvelua johtaa henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Sara Rautiainen.

 • Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut
 • Henkilöstön saatavuuden tuki
 • Strategisen kehittämisen tuki
 • Osaamisen kehittäminen

Tietojohtaminen ja tietohallintopalvelut

Palvelua johtaa tietohallintojohtaja Petri Otranen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Digitalisaatio ja kehittäminen
 • Jatkuvat palvelut ja sovellustuki
 • Tietojohtaminen ja tilastopalvelut

Tuki-, tila- ja turvallisuuspalvelut

Palvelua johtaa tukipalvelupäällikkö Sari Oikarinen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Tilapalvelut
 • Turvallisuus ja varautuminen
 • Kuljetuspalvelut
 • Aulapalvelut
 • Yleishallinnon tuki

Hankinta- ja sopimuspalvelut

Palvelua johtaa johtaa hankintajohtaja Sari Luostarinen.

 • Strategisen hankinnan palvelut
 • Operatiivisen hankinnan palvelut
 • Kumppanuuspalvelut
 • Erikoissairaanhoidon ohjauksen ja sopimusohjauksen palvelut

Viestintäpalvelut ja osallisuus

Palvelua johtaa viestintä- ja osallisuuspäällikkö Jaana Juutilainen-Saari(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

 • Palvelu- ja henkilöstöviestintä
 • Turvallisuus- ja varautumisviestintä
 • Osallisuus ja vuorovaikutus

Yhteisten palvelujen johtajan alaisuudessa työskentelee palvelujen johtajien ja päälliköiden lisäksi kaksi yhteyspäällikköä, jotka työskentelevät johdon tukena muun muassa edunvalvonta-asioissa ja muutosohjelmassa.

Yhteyspäällikkö Hanna Laine(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteyspäällikkö Sinikka Olmiala(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimialan yhteisten palvelujen organisaatiokaavio (pdf)