Hyppää pääsisältöön

Toimialan esittely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialassa on neljä palvelukokonaisuutta, eli kirjaston, kulttuurin, liikunnan ja nuorison palvelukokonaisuudet sekä hallinto. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tutustu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vs. toimialajohtaja on Laura Aalto

Toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan puheenjohtaja on apulaispormestari Paavo Arhinmäki
 

Tämä on Helsingin kaupunginkirjasto:

 • 37 kirjastoa
 • kaksi kirjastoautoa
 • koti- ja palvelukirjasto

Kaupunginkirjastossa työskentelee 450 henkeä.  Palvelua johtaa kirjastopalvelujohtaja Katri Vänttinen.

Kirjastossa on neljä yksikköä:

 • Aluekirjastopalvelut, joka  koostuu 36 eri kaupunginosissa olevasta kirjastosta.   Palvelua johtaa Saara Ihamäki.
 • Keskustakirjasto Oodi, joka on kirjastoista suurin ja uusin ja sijaitsee keskeisellä paikalla  Töölönlahdella. Oodia johtaa Anna-Maria Soininvaara.
 • Kirjastoverkon yhteiset palvelut -yksikkö on tukiyksikkö, joka vastaa kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikasta ja aineistohankinnasta sekä aineistologistiikasta. Yhteistyössä valtakunnallisten kehittämispalvelujen kanssa se tukee Pasilan kirjastossa sijaitsevan monikielisen kirjaston toimintaa. 
 • Valtakunnalliset kehittämispalvelut -yksikkö tuottaa ja kehittää yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa verkko-, viestintä- ja muita palveluja kaikille Suomen yleisille kirjastoille. Lisäksi yksikkö edistää kirjastojen välistä yhteistyötä ja kansainvälistä toimintaa.

Helsingin kirjastot ovat osa Helmet-kirjastoverkkoa

Helsingin kaupunginkirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä Espoon, Kauniaisten  ja Vantaan kaupunginkirjastojen kanssa. Yhdessä ne muodostavat Helmet -kirjaston. Helmet-nimitys tulee sanoista "Helsinki Metropolitan Area Library". Kirjastoilla on muun muassa yhteinen kirjastokortti ja noin kolmen miljoonan  teoksen kokoelma, josta voit lainata luettevaa, katseltavaa ja kuunneltavaa yli kuntarajojen.  

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa kaupungin liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Palvelua johtaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen

Liikuntapalvelut tarjoaa 

 • 800 liikuntapaikkaa
 • 4 000 venepaikkaa
 • 5 000 hehtaaria ulkoilualueita
 • 150 ulkokuntosalia
 • liikuntakursseja kaiken ikäisille

Palvelukokonaisuudessa on kolme palvelua: 

Liikuntaan aktivointi -palvelu huolehtii liikunnanohjauksesta, kansalais- ja seuratoiminnan tukemisesta ja tapahtumista. Palvelun keskeisiä asiakkaita ja kohderyhmiä ovat liikuntaa harrastamattomat, vähän liikkuvat ja erityisryhmät. Palvelu sisältää ohjatun liikunnan palveluita sekä kansalais- ja seuratoiminnan tukemiseen ja tapahtumiin liittyviä tehtäviä. Palvelua johtaa Tuuli Salospohja.

Palvelun yksiköt ovat:

 • Liikunnan edistämisyksikkö vastaa liikunnansuunnittelusta, liikuntahankkeista, kumppaneiden kanssa tuotettavista liikuntapalveluista, henkilöstöliikunnasta ja liikunta-alan asiantuntijuudesta.
 • Kohdennetut liikuntapalvelut -yksikkö vastaa liikunnanohjauspalveluista, liikuntaneuvonnasta ja -tapahtumien tuottamisesta eri kohderyhmille. Palvelut tuotetaan alueellisesti läntisessä, pohjoisessa ja itäisessä tiimissä.
 • Kumppanuusyksikkö vastaa liikuntapaikkojen ja venepaikkojen varaustoiminnasta sekä koulujen liikuntatilojen vapaa-ajan varauksista. Lisäksi yksikkö vastaa liikuntalaitosten, kansalais- ja seuratoiminnan tukemisesta ja tapahtumien koordinoinnista.

Liikuntapaikat -palvelu huolehtii sisäliikuntapaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja niiden palveluista. Palvelut on kohdistettu erityisesti liikuntaseuroille ja kunto- ja kilpaurheilijoille, mutta myös kuntoliikkujille. Palvelut tuotetaan itäisessä, läntisessä ja pohjoisessa alueyksikössä. Palvelua johtaa Marjaana Risku.

Ulkoilupalvelut huolehtii ulkoilu- ja leirintäalueiden, reittien ja lähiliikuntapaikkojen hoidosta ja palveluista sekä merellisistä palveluista. Keskeisiä asiakkaita ovat omatoimiset liikkujat ja harrasteliikkujat, arki- ja hyötyliikkujat sekä ulkoilijat. Palvelua johtaa Stefan Fröberg.

Palvelun yksiköt ovat:

 • Lähiliikuntayksikkö vastaa lähiliikunta- ja ulkokuntoilupaikoista, ulkoilureiteistä, hiihtoladuista, uimarannoista, talviuintipaikoista, ulkoilu- ja leirintäalueista.
 • Merelliset palvelut -yksikkö vastaa veneilystä, vesiliikenteestä, ulkoilusaarista ja kalastuksesta.
 • Ylläpitoyksikkö vastaa liikuntapaikkojen ylläpidon tukitoimista, kiinteistötekniikasta, kuljetuksista ja kaluston huollosta.

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Lisäksi palvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä. Vs. kulttuurijohtaja on Reetta Heiskanen 31.3.2023 saakka ja Mari Männistö 1.4.2023 lähtien.

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on viisi palvelua: 

 • Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta sekä kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseon vs. johtaja on Minna Sarantola-Weiss 31.3.2023 saakka ja Reetta Heiskanen 1.4.2023 lähtien. 

  Kaupunginmuseolla on viisi toimipistettä. Ne ovat kaupunginmuseo Aleksanterinkatu 16:ssa, Hakasalmen huvila, Ruiskumestarin talo,  Työväenasuntomuseo ja Ratikkamuseo. 

 • Kulttuurikeskukset -palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä taidekasvatuspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuksissa.  Kulttuurikeskukset -palvelua johtajaa Paiju Tyrväinen

  Kulttuurikeskukset: Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa lisäksi kulttuuripalveluja Maunula-talossa.

 • Kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluja. Kaupunginorkesterin indententti on Aleksi Malmberg
 • Kulttuurin edistäminen -palvelu huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista ja valmistelee taide- ja kulttuuriavustukset sekä taiteen perusopetukseen liittyvät luvat.  Palvelua johtaa Veikko Kunnas.

  Palveluun kuuluvat myös lasten kulttuurikeskus Annantalo ja Caisa.

 • tuottaa yhdessä nuorten kanssa kulttuuripalveluita ja harrastuksia
 • edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista
 • tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa
 • huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta

Palvelua johtaa nuorisoasianjohtaja Mikko Vatka. Palvelukokonaisuudessa on noin 360 työntekijää, joista suurin osa on nuoriso-ohjaajia.  Toimintaa on noin 70 tilassa eri puolilla Helsinkiä. Toiminnan ydinkohderyhmä on 10–18-vuotiaat nuoret.

Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloissa, muissa toimipaikoissa ja projekteissa. Lisäksi palvelukokonaisuus tukee muun muassa avustuksin  nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. 

Palvelukokonaisuuden palvelut ja yksiköt ovat: 
 

 • Itäinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin itä- ja kaakkoisosissa sekä nuorisojärjestöjen ja nuorisotoiminnan tukemisesta. Palvelua johtaa Katri Kairimo.  
 • Läntinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin etelä- ja länsiosissa sekä ruotsinkielisestä nuorisotyöstä. Palvelua johtaa Tiina Hörkkö.
 • Pohjoinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin pohjois- ja koillisosissa ja digitaalisen nuorisotyön kansallisesta kehittämisestä. Palvelua johtaa Heidi Hållman.

Hallinto huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista. Hallinnossa on viisi palvelua: hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. 

Vs. hallintojohtaja on Petteri Huurre.

Palvelujen päälliköt ovat: 

Hallintopalvelut    

Hallintopäällikkö Pia Uljas 

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpäällikkö Manna Torvinen 11.4.2023 saakka, ts. Sari Kuutamo 11.4.2023 lähtien. 

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö  Mika Malmberg

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut

Kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö Jussi Vehviläinen 

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Essi Eranka