Toimialan esittely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tutustu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja on Juha Ahonen

Toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan puheenjohtaja on apulaispormestari Paavo Arhinmäki
 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö, pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tämä on Helsingin kaupunginkirjasto:

 • 38 kirjastoa
 • kaksi kirjastoautoa
 • koti- ja palvelukirjasto

Kaupunginkirjastossa työskentelee 450 henkeä.  Palvelua johtaa vs. kirjastopalvelujen johtaja Saara Ihamäki.


Kirjastossa on neljä yksikköä:

 • Aluekirjastopalvelut, joka  koostuu 37 eri kaupunginosissa olevasta kirjastosta. Palvelua johtaa Lotta Muurinen.
 • Keskustakirjasto Oodi, joka on kirjastoista suurin ja uusin ja sijaitsee keskeisellä paikalla  Töölönlahdella. Oodia johtaa Anna-Maria Soininvaara.
 • Kirjastoverkon yhteiset palvelut -yksikkö on tukiyksikkö, joka vastaa kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikasta ja aineistohankinnasta sekä aineistologistiikasta. Yhteistyössä valtakunnallisten kehittämispalvelujen kanssa se tukee Pasilan kirjastossa sijaitsevan monikielisen kirjaston toimintaa. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö on Virva Nousiainen-Hiiri.
 • Valtakunnalliset kehittämispalvelut -yksikkö tuottaa ja kehittää yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa verkko-, viestintä- ja muita palveluja kaikille Suomen yleisille kirjastoille. Lisäksi yksikkö edistää kirjastojen välistä yhteistyötä ja kansainvälistä toimintaa. Kehittämispäällikkö on Matti Sarmela.

Helsingin kirjastot ovat osa Helmet-kirjastoverkkoa

Helsingin kaupunginkirjasto toimii tiiviissä yhteistyössä Espoon, Kauniaisten  ja Vantaan kaupunginkirjastojen kanssa. Yhdessä ne muodostavat Helmet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-kirjaston. Helmet-nimitys tulee sanoista "Helsinki Metropolitan Area Library". Kirjastoilla on muun muassa yhteinen kirjastokortti ja noin kolmen miljoonan  teoksen kokoelma, josta voit lainata luettevaa, katseltavaa ja kuunneltavaa yli kuntarajojen.  

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa kaupungin liikuntapolitiikasta, liikunnan järjestämisestä ja liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta. Palvelua johtaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen

Liikuntapalvelukokonaisuus edistää 

• arki- ja hyötyliikkumista
• omaehtoista liikuntaa 
• organisoitua liikuntaa ja urheilua

Liikuntapalvelut tarjoaa 
 • 800 liikuntapaikkaa
 • 4 000 venepaikkaa
 • 5 000 hehtaaria ulkoilualueita
 • 150 ulkokuntosalia
 • liikuntakursseja kaiken ikäisille
Palvelukokonaisuudessa on kolme palvelua ja liikkumisen
edistäminen -yksikkö 


Liikuntaan aktivointi -palvelu
Palvelua johtaa Tuuli Salospohja. Palvelussa on kaksi yksikköä:

Kohdennetut liikuntapalvelut –yksikkö vastaa liikunnanohjauspalveluista, liikuntaneuvonnasta ja 
liikuntatapahtumien tuottamisesta eri kohderyhmille.

Kumppanuus- ja kehittämisyksikkö vastaa liikunnan kumppanuus-, kehittämis- ja avustustoiminnasta, tilavarauksista sekä Helsingin kaupungin henkilöstöliikunnan tuottamisesta.

Liikuntapaikat -palvelu 
Palvelua johtaa Petteri Huurre. Palvelussa on kolme yksikköä.

Itäinen alueyksikkö vastaa liikuntapaikoista kaupungin itäisessä osassa.

Läntinen alueyksikkö vastaa liikuntapaikoista kaupungin läntisessä osassa. 

Pohjoinen alueyksikkö vastaa liikuntapaikoista kaupungin pohjoisessa osassa.

Ulkoilupalvelut 
Palvelua johtaa Stefan Fröberg. Palvelussa on kolme yksikköä.

Lähiliikuntayksikkö vastaa lähiliikunta- ja ulkokuntoilupaikoista, ulkoilureiteistä, hiihtoladuista, 
uimarannoista, talviuintipaikoista, ulkoilu- ja leirintäalueista. 

Merelliset palvelut -yksikkö vastaa veneilystä, vesiliikenteestä, ulkoilusaarista ja kalastuksesta. 

Ylläpitoyksikkö vastaa liikuntapaikkojen ylläpidon tukitoiminnoista, kiinteistötekniikasta, kuljetuksista ja kaluston huollosta.

Liikkumisen edistäminen -yksikkö
Yksikköä johtaa Minna Paajanen. 

Yksikkö huolehtii kaupunkitasoisesti liikkumisen edistämisen koordinoinnista sekä toimenpiteiden kehittämisestä ja toteutuksesta kaupungin sisällä ja eri sidosryhmien kanssa. Yksikkö huolehtii kaupunkitasoisesta liikkumisen, ulkoilun ja liikunnan olosuhteiden suunnittelusta 
ja kehittämisestä. Yksikkö vastaa liikuntapalvelukokonaisuuden yhteisvalmistelussa olevien asioiden suunnittelu- ja valmistelutehtävistä, tiedolla johtamisesta, osallisuuden ja sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä sekä kansainvälisten asioiden koordinoinnista. 

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta kulttuuri-, orkesteri- ja museotoiminnoista. Lisäksi palvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista valtakunnallisista ja alueellisista erityistehtävistä. Kulttuurijohtaja on  Mari Männistö.

Tutustu Helsingin taide- ja kulttuurivisioon Taide ja kulttuuri Helsingissä 2023 Julkaisut.hel.fi-sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on neljä palvelua: 
 • Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta sekä kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseon johtaja Reetta Heiskanen

  Kaupunginmuseolla on viisi toimipistettä. Ne ovat kaupunginmuseo Aleksanterinkatu 16:ssa, Hakasalmen huvila, Ruiskumestarin talo,  Työväenasuntomuseo ja Ratikkamuseo. 
 • Kulttuurikeskukset -palvelu vastaa taide- ja kulttuuripalvelujen sekä taidekasvatuspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille kulttuurikeskuksissa.  Kulttuurikeskukset -palvelua johtajaa Paiju Tyrväinen

  Kulttuurikeskukset: Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Kulttuurikeskukset-palvelu tuottaa lisäksi kulttuuripalveluja Maunula-talossa.
 • Kaupunginorkesteri huolehtii sinfoniaorkesteritoiminnasta ja tuottaa klassisen musiikin palveluja. Kaupunginorkesterin indententti on Aleksi Malmberg
 • Kulttuurin edistäminen -palvelu huolehtii kaupungin kulttuuritarjontaa täydentävistä kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluista ja valmistelee taide- ja kulttuuriavustukset sekä taiteen perusopetukseen liittyvät luvat. Palveluun kuuluvat myös lasten kulttuurikeskus Annantalo ja Caisa. Palvelua johtaa Veikko Kunnas.

 • tuottaa yhdessä nuorten kanssa kulttuuripalveluita ja harrastuksia
 • edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista
 • tarjoaa nuorille tukea ja neuvontaa
 • huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta

Palvelua johtaa nuorisoasianjohtaja Mikko Vatka. Palvelukokonaisuudessa on noin 360 työntekijää, joista suurin osa on nuoriso-ohjaajia.  Toimintaa on noin 70 tilassa eri puolilla Helsinkiä. Toiminnan ydinkohderyhmä on 10–18-vuotiaat nuoret.

Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloissa, muissa toimipaikoissa ja projekteissa. Lisäksi palvelukokonaisuus tukee muun muassa avustuksin  nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. 

Palvelukokonaisuuden palvelut ja yksiköt ovat: 
 
 • Itäinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin itä- ja kaakkoisosissa sekä nuorisojärjestöjen ja nuorisotoiminnan tukemisesta. Palvelua johtaa Katri Kairimo.  
 • Läntinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin etelä- ja länsiosissa sekä ruotsinkielisestä nuorisotyöstä. Palvelua johtaa Tiina Hörkkö.
 • Pohjoinen nuorisotyö -palvelu huolehtii nuorisotyöstä kaupungin pohjois- ja koillisosissa ja digitaalisen nuorisotyön kansallisesta kehittämisestä. Palvelua johtaa Heidi Hållman.

Hallinto huolehtii toimialan hallinto- ja tukipalveluista. Hallinnossa on viisi palvelua: hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. 

Hallintojohtaja on Kirsti Laine-Hendolin.

Palvelujen päälliköt ovat: 

Hallintopalvelut    

Hallintopäällikkö Pia Uljas 

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpäällikkö Eeva Oinonen 

Talous- ja suunnittelupalvelut

Talous- ja suunnittelupäällikkö  Mika Malmberg

Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut

Kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö Jussi Vehviläinen 

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Essi Eranka