Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Uudistettu visuaalisen ilmeen ohjeisto

Ilme on säilynyt entisellään. Sisältö on jäsennelty viiteen osioon, tekstejä on selkeytetty ja tiivistetty. Kuvia ja visuaalisuutta on lisätty. Otamme kehitysehdotuksia mielellämme vastaan sähköpostitse marketing@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Esimerkki tiedon visualisoinnista julkaisussa.

Tiedon visualisointi

Uuden ohjeiston avulla voit tuottaa selkeitä, havainnollisia ja visuaalisesti Helsingin kaupungin viestinnän kanssa linjassa olevia visualisointeja. Tunnistat sen avulla milloin visualisointi on tarpeen ylipäänsä vai riittääkö pelkkä teksti ja valokuva. 

Tutustu ohjeistukseen