Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala mahdollistaa henkilöstölleen kliinisten lääketutkimusten tekemisen yksiköissään. Toimiala myös avaa toimintojaan terveys- ja hyvinvointiteknologiayrityksille sekä innovaatio-organisaatioille kehitys- ja kokeiluympäristöksi, kuten Helsingin kaupunki yleisestikin.

Tällä sivulla

Lääketutkimusyhteistyö

Suuri väestöpohja ja potilasmäärä sekä monipuoliset perusterveydenhuollon ja psykiatrian palvelupisteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet muun muassa kansansairauksien ja ikääntyneiden lääkehoidon tutkimukseen.

Helsingillä on puitesopimus HYKS-instituutin kanssa kliinisten lääketutkimusten hallinnoinnista. 

HYKS-instituutti

  • hallinnoi kaupungin yksiköissä tehtäviä lääketutkimuksia
  • tekee sopimukset lääkeyritysten kanssa
  • palkkaa lääkärit ja tutkimushoitajat tutkimuksen ajaksi.

Lääketutkimukseen osallistuminen on asiakkaille ja potilaille vapaaehtoista.

HYKS-instituutti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö

Kokeilu- ja kehittämisalustatoiminta antaa terveys- ja hyvinvointialan ratkaisujen kehittäjille mahdollisuuden perehtyä toimialamme tarpeisiin, yhteistyössä ammattilaistemme ja asiakkaidemme kanssa, normaalissa päivittäisessä työssämme.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla uusien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen testaamisessa ja käyttöönotossa ovat mukana Kustaankartanon ja Myllypuron seniorikeskukset, jotka tarjoavat päivätoiminta- ja palvelukeskuspalveluja. Kotihoito sekä kotihoidon etäpalvelut ovat myös merkittävä kehittämisalue. Terveys- ja päihdepalveluissa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on yksi keskeisiä yritysyhteistyön kehitys- ja kokeilualustoja.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on myös muita mahdollisia kehitys- ja kokeiluympäristöjä esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluissa.

Valitsemme yhteistyökumppanimme ja kohteen tapauskohtaisesti.  

Julkaisemme kohdennettuja tietopyyntöjä sekä markkinakartoituksia ja järjestämme yrityspäiviä, joissa yrityksillä on mahdollisuus esittäytyä asiantuntijoillemme. Lisäksi järjestämme avoimia innovaatiohaasteita, kuten Nopeiden Kokeilujen tarjouskierrokset.

Lisätietoa avoimista haasteista ja muista yhteistyömahdollisuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tärkein tehtävä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille, siksi myös kehitys- ja kokeilualustatoiminta on tarvelähtöistä ja sen toteutus riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista.

Kokeilu- ja kehittämisalustan tarkoitus on auttaa yritysten tuotekehitystyötä. Sosiaali- ja terveystoimialan hankinnat kulkevat erikseen, normaalien hankintakäytäntöjen kautta.

Yhteistyö osa Health Capital Helsinki -allianssia

Health Capital Helsinki on Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja HUSin muodostama life science- ja terveysteknologia-alan allianssi, joka kehittää tutkimukseen pohjautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä. Päämääränä on tehdä pääkaupunkiseutu ja Suomi tunnetuksi ja Pohjoismaiden parhaaksi paikaksi tehdä tutkimusta, kehitystä ja liiketoimintaa.

Health Capital Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)