Toiminta ja talous

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on osa Helsingin kaupunkia, mutta taloutemme on eriytetty kaupungin taloudesta.

Tällä sivulla

Toimintakertomus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastuslaitos yhdistyivät osana kansallista sote-uudistusta 1.1.2023. 

Talousarvio

Sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimialan muutosohjelma 2023–2026

Valtio on edellyttänyt Helsingiltä, HUS-yhtymältä ja kaikilta hyvinvointialueilta muutosohjelman valmistelua talouden tasapainottamiseksi.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on valmistellut muutosohjelman vuosille 2023–2026. Valmistelusta päätettiin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa keväällä 2023.

Talouden muutosohjelma auttaa meitä varmistamaan, että pystymme jatkossakin turvaamaan laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut helsinkiläisille. ​

Muutosohjelmassa etsimme tapoja lisätä toiminnan vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja tuloja ilman että tingimme asiakkaidemme tarvitsemista palveluista.

Toteutamme muutosohjelmaa viiden teeman alla:

  1. Palvelurakenne ja johtaminen koostuu toimenpiteistä, joilla kehitämme mm. asiakkaaksi tulon prosessia ja kevennämme palvelurakenteita raskaista ja kalliista hoitomuodoista kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.
  2. Tulojen lisääminen ja palvelutarjonnan määrittäminen, jota teemme edunvalvonnalla, tarkastelemalla mahdollisesti asiakasmaksuja ja palvelutarjontamme sisältöä sekä perimällä maksutulot tehokkaasti.
  3. Palveluverkon kehittäminen ja tilat -teeman alla toteutettavissa toimenpiteissä kehitämme toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneita ratkaisuja.
  4. Tuotantotapavalinnat ja hankinnat koostuu toimenpiteistä, joilla tuotamme palvelumme tarkoituksenmukaisesti.
  5. Yhteiset-teeman alla käsittelemme koko toimialaa koskevia talouden sopeutustoimia sekä kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta käsitteli vuodelle 2024 suunniteltuja muutosohjelman toimenpiteitä vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjettien käsittelyn yhteydessä 12.12. ja 19.12.2023.

Lue lisää aiheesta

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muutosohjelma talouden tasapainottamiseksi 2023–2025(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muutosohjelma 2023–2025 Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hyvinvointialueen vuosiselvitykset

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021: 29 § 2 momentti) edellyttää, että hyvinvointialue seuraa

  • alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä
  • palvelutarvetta väestöryhmittäin sekä
  • palveluidensa saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Lisäksi on seurattava palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta.

Hyvinvointialueella tarkoitetaan tässä yhteydessä myös Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää.

Helsingin kaupunki on antanut toukokuussa 2023 sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta määrämuotoisen kyselyn vastauksina. Selvitys tarvitaan syksyn 2023 hyvinvointialueneuvotteluja, THL:n asiantuntija-arvioita sekä STM:n vuosittaista selvitystä varten. Selvityksellä halutaan tietoa hyvinvointialueen palvelujen laadusta sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Selvitys sisältää STM:n pyynnön mukaisesti Helsingin kaupungin arvioita kyselyssä luetelluista teemoista.

Selvityksessä on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja alueen talouden tilan kannalta keskeisimmät huomiot.

Lisäksi on kuvattu tilanteita, joiden perusteella palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa tai palvelutuotannon ohjauksessa on ongelmia aiheuttavia puutteita. Näiden puutteiden korjaamiseksi tehdyt ja suunnitellut toiminnan ja talouden kannalta merkittävimmät toimenpiteet on yksilöity.

Vuoden 2023 selvityksen painopisteiksi on valittu 

  1. palvelujen laadun parantaminen (mm. yhdenvertaisuus, integraatio, henkilöstön saatavuus sekä hoito-, hoiva- ja palveluvaje) sekä
  2. toiminnan vaikuttavuuden lisääminen (mm. talous ja kustannuskehitys).

Järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukainen selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle, kevät 2023 (pdf)