Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyön avulla saamme Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle tulevaisuuden osaajia ja kehitämme toimialan osaamista.

Tekemällä laadukasta oppilaitosyhteistyötä edistämme sitä,  että parhaat osaajat ovat meillä töissä.​

Osana oppilaitosyhteistyötä  

  • luomme rakenteita ja teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa
  • vahvistamme käytännön ja tutkimuksen välistä vuoropuhelua sekä tutkimusperustaista työn ja palvelujen kehittämistä
  • välitämme tietoa työelämän tarpeista oppilaitoksille
  • kehitämme harjoittelukäytäntöjä toimialalla.

Lisätietoja opiskelijoille harjoittelu- ja työpaikoista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla

Oppilaitosten yhteistyöpyynnöt: sotepe.oppilaitosyhteistyo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)