Hyppää pääsisältöön

Tutustu toimialaan

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet, palvelut ja luvat ja hallinto ja tukipalvelut.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialajohtaja Ville Lehmuskosken alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari on Anni Sinnemäki.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö, pdf

Palvelukokonaisuudet

Palvelukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Se jakautuu viiteen palveluun:

 • Maankäytön yleissuunnittelu 
 • Asemakaavoitus 
 • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
 • Liikenne- ja katusuunnittelu 
 • Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu.
Sulje

Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin omasta uudisasuntotuotannosta, toimitilojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta ja yleisten alueiden, kuten puistojen ja katujen, ylläpidosta. Se jakautuu kolmeen palveluun:

 • Asuntotuotanto
 • Tilat
 • Yleiset alueet.
Sulje

Palvelukokonaisuus tuottaa kaupunkiympäristön asukas- ja yritys-, kaupunkimittaus-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja pysäköintipalveluita, käsittelee rakennuslupahakemukset sekä vastaa  pysäköinninvalvonnasta. Se jakautuu viiteen palveluun:

 • Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut 
 • Kaupunkimittauspalvelut 
 • Rakennusvalvontapalvelut 
 • Ympäristöpalvelut 
 • Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut.
Sulje

Toimialan hallinto- ja tukipalvelut jakautuvat kahdeksaan eri palveluun: 

 • Hallinto- ja lakipalvelut
 • Hankintapalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Kehittämispalvelut
 • Talous- ja suunnittelupalvelut
 • Tietohallintopalvelut
 • Viestintäpalvelut.
Sulje