Kaupunkiympäristön toimialan esittely

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialajohtaja Ville Lehmuskosken alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari on Anni Sinnemäki.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö, pdf

Palvelukokonaisuudet

Palvelukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Se jakautuu viiteen palveluun:

 • Maankäytön yleissuunnittelu 
 • Asemakaavoitus 
 • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
 • Liikenne- ja katusuunnittelu 
 • Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu.

Palvelukokonaisuus vastaa kaupungin omasta uudisasuntotuotannosta, toimitilojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta ja yleisten alueiden, kuten puistojen ja katujen, ylläpidosta. Se jakautuu kolmeen palveluun:

 • Asuntotuotanto
 • Tilat
 • Yleiset alueet.

Palvelukokonaisuus tuottaa kaupunkiympäristön asukas- ja yritys-, kaupunkimittaus-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ja pysäköintipalveluita, käsittelee rakennuslupahakemukset sekä vastaa  pysäköinninvalvonnasta. Se jakautuu viiteen palveluun:

 • Asukas- ja yrityspalvelut 
 • Kaupunkimittauspalvelut 
 • Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
 • Rakennusvalvontapalvelut
 • Ympäristöpalvelut 
 • Asumisen palvelut.

Toimialan hallinto- ja tukipalvelut jakautuvat kahdeksaan eri palveluun: 

 • Hallinto- ja lakipalvelut
 • Hankintapalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelut
 • Talous- ja suunnittelupalvelut
 • Viestintäpalvelut.