Kestävä kehitys

Helsinki panostaa ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen ja on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan. Vahvistamme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia. Tähtäämme hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Mies seisoo meren rannalla katsellen ulapalle.
Lapset leikkivät kesällä puun ympärillä.
Kuva: Jussi Hellsten

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Globaalisti tarkasteltuna Helsinki on melko hyvällä tasolla kestävässä kehityksessä. Monien YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Helsinki sitoutui ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportointiin.

Voit tutustua uusimman Agendasta teoiksi -raportin yhteenvetoon Kestävä Helsinki -sivustolla.

Siirry Kestävä Helsinki -sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)