Kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni muodostuu Helsingin kaupungista ja niistä yhteisöistä ja säätiöistä, joissa kaupungilla on määräysvalta.

Kaupunkikonsernin yhteisöt

Yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa ja  hoitamaan kaupunkikonsernin tukitoimintoja.

Konsernirakenne mahdollistaa yksiköiden välisen yhteistyön. Kaupunki emoyhteisönä vastaa konsernin kehityksen ohjaamisesta ja järjestettävien palvelujen määrittelystä.

Tutustu kaupungin omistajapolitiikkaan

Suurin osa tytäryhtiöistä on kaupungin sataprosenttisesti omistamia. 

Tutustu tytäryhteisöihin

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt eivät kuulu kaupunkikonserniin, mutta kaupungilla on niissä merkittävä omistusosuus tai muuten huomattava vaikutusvalta.

Tutustu osakkuusyhteisöihin