Toimialat

Organisaatiomme on jakautunut neljään toimialaan ja keskushallintoon. Toimialat ovat: kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja kulttuuri ja vapaa-aika.

Miten toimialalla tehdään päätöksiä?

Jokaisella neljällä toimialalla on toimialalautakunta sekä 1–3 jaostoa, jolla on toimialalautakunnan alaisuudessa tarkemmin rajattuja tehtäviä. Toimialalautakuntien puheenjohtajana toimii kyseisen toimialan apulaispormestari.

Lautakuntien tehtävänä on muun muassa ohjata ja valvoa toimialan toimintaa sekä päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista. Keskushallinnossa ei ole lautakuntaa, vaan se toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Toimialalautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Lautakunnan ja johtokunnat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tutustu päätöksentekoon

Päätökset-palvelusta löydät mm. Helsingin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset. Voit myös aloittaa muutoksenhaun päätökseen ja tutustua ajankohtaisiin päätösasioihin sekä kaupungin päätöksenteon kulkuun.

Tietoa Helsingin päätöksenteosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)