Kaupunginkanslian esittely

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen alainen virasto. Toimimme kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanovirastona.

Viraston päällikkönä on kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Kaupunginkanslian toimintasääntö 

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisuudessa ja sitä johtaa sisäisen tarkastuksen päällikkö. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Helsingin kaupungille ja parantaa sen toimintaa.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Kaupunginkansliaan kuuluvat liikelaitokset, jotka toimivat omina yksikköinään.

Keskushallinnon viranhaltijapäätökset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaupunginkanslian osastot

Virastossa on kuusi osastoa: elinkeino-osasto, hallinto-osasto, henkilöstöosasto, strategiaosasto, talous- ja suunnitteluosasto ja viestintäosasto.

Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä sekä työllisyys- ja maahanmuuttoasioista.

Lue lisää elinkeinopolitiikan painopisteistä vuosille 2022–2025.

Osastoa johtaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Seuraa meitä

Hallinto-osasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan toimintaedellytyksistä, hallintomenettelyn ohjaamisesta, asianhallinnan ja asiakirjahallinnon johtamisesta, virastopalveluista sekä oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Hallinto-osastossa on viisi yksikköä: hallinto- ja kehittämispalvelut, hallintomenettely- ja esikuntayksikkö, oikeuspalvelut, tiedonhallintayksikkö ja tukipalvelut.

Hallinto-osaston päällikkö on hallintojohtaja Kirsi Remes.

Kirjaamo

Päätöksenteko(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oikeuspalvelut

Oikeuspalvelut huolehtii oikeudellisesta edunvalvonnasta ja asiantuntijapalvelujen tuottamisesta Helsingin kaupungin organisaatiolle.

Oikeuspalvelut-yksikkö ei palvele yksityishenkilöitä. Yksityishenkilöt voivat pyytää oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa oikeusaputoimistosta. 

Helsingin oikeusaputoimisto sijaitsee Salmisaaressa, osoitteessa: 
Porkkalankatu 13 G 
Puhelinnumero: 029 5660 120  
 

Henkilöstöosasto huolehtii henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintatavoista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.

Kaupungin työntekijälle

Helsinkirekry.fi

Strategiaosasto huolehtii kaupungin strategisesta kehittämisestä ja strategisesti keskeisten asiakokonaisuuksien ja hankkeiden
koordinoinnista, digitalisaation ja tietohallinnon ohjauksesta, tilastoja tutkimustoiminnasta, kansainvälisistä asioista sekä turvallisuuden ja varautumisen kaupunkitasoisesta ohjaamisesta.

Strategiaosastoa johtaa strategiajohtaja Markus Kühn.

Kaupunkistrategia

Digitaalinen Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Löydä tarvitsemasi digituki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii mm. kaupungin talouden, toiminnan ja konsernin ohjauksesta sekä kaupunkistrategiasta ja hallinnon kehittämisestä.

Osaston päällikkönä toimii rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaupungin talous

Hankinnat ja kilpailuttaminen

Henkilöstökassa

Viestintäosasto huolehtii Helsingin keskitetystä viestinnästä ja koko kaupungin viestinnän koordinoinnista, markkinoinnista, yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Osastoa johtaa viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Medialle

Neuvontapalvelut

Osallisuus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Viestinnän ohjeistus

Verkkosivut