Kaupungin hallinto- ja toimintasäännöt

Kirjaamme hallintosääntöön kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisen. Toimialojen toimintasäännöissä määritellään hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaatio, tehtävät ja toimivallat.

Toimialan toimintasäännöstä päättää toimialajohtaja. Toimintasäännöllä toimialajohtaja delegoi toimivaltaansa sekä määrää johtamansa organisaation rakenteesta ja tehtävistä siltä osin kuin ne kuuluvat hänen toimivaltaansa.

Hallintosääntö ja  toimintasäännöt astuivat voimaan samaan aikaan kaupungin organisaation uudistuksen kanssa 13.9.2023.

Helsingin kaupungin hallintosääntö (pdf)

Toimialojen toimintasäännöt

Toimialojen toimintasäännöissä määrittelemme hallintosääntöä yksityiskohtaisemmin toimialan organisaation, tehtävät ja toimivallat. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Toimialajohtaja on Satu Järvenkallas.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasääntö  

Toimialan palvelukokonaisuudet:

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus, sisältäen suomenkielisen työväenopiston
 • ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sisältäen Arbiksen.

Katso toimialan yksikkölista 

Katso palvelurakennekaavio

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja.

Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelastuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa. Kaupunkiympäristölautakuntalla on ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Toimialajohtaja on Ville Lehmuskoski.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö (pdf) 

Päätös: Sijaisten määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla tekniselle johtajalle 15.2.–31.7.2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Toimialan palvelukokonaisuudet:

 • maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • rakennukset ja yleiset alueet  
 • palvelut ja luvat.

Katso palvelurakennekaavio

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta.

Toimiala vastaa kirjastoaineistosta, museo- ja taidemuseokokoelmista ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Se huolehtii kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Toimiala toimii kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. Lautakunnan jaostot ovat kulttuurijaosto, nuorisojaosto sekä liikuntajaosto. Toimialajohtaja on Juha Ahonen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 

Toimialan palvelukokonaisuudet:

 • kirjasto
 • kulttuuri, sisältäen kulttuurikeskuksen, kaupunginmuseon ja kaupunginorkesterin
 • nuoriso
 • liikunta.

Katso palvelurakennekaavio(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Samalla annamme jokaiselle asukkaalle tarvitsemaansa apua.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on Daniel Sazonov. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen apulaispormestari on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.

Toimintaamme ohjaa ja valvoo sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta. Lautakunnalla on kaksi jaostoa: yksilöasioiden jaosto ja pelastusjaosto.

Toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasääntö (pdf)

Toimialalla on neljä palvelukokonaisuutta sekä niitä palveleva hallinto.

 • Perhe- ja sosiaalipalvelut
 • Terveys- ja päihdepalvelut
 • Sairaala-, kuntoutus ja hoivapalvelut
 • Pelastustoimi
 • Hallinto

 

Keskushallinto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula. Hän toimii myös toimialajohtajien esimiehenä.

Keskushallintoon kuuluvat kaupunginkanslia sekä taloushallinto-, palvelukeskus- ja työterveysliikelaitosten johtokunnat. Kaupunginkansliaan kuuluu suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus.

Helsingin kaupunginkanslian toimintasääntö