Våra tjänster för inflyttade

Hos oss får du nödvändiga socialtjänster som stödjer integrationen.  Tjänsterna är avgiftsfria.
Bild: Jussi Hellsten

För vem är våra tjänster avsedda och hur får du kontakt med oss?

Vi erbjuder socialtjänster som främjar integreringen samt akut och nödvändig socialtjänst beroende på situationen. Nedan våra centrala kundgrupper   

Uppehållstillståndets grund (första tillståndet inte mer än två år)   

Asylsökande (även kvoter) på grund av individuellt humant skäl eller de som fått subsidiärt skydd.   

Tillfälligt uppehållstillstånd (B)   

Med familjeband (oavsett den samlande familjemedlemmens uppehållstillstånd eller nationalitet)  

Eftervård    

Personer i åldern 18-24 som anlänt till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare.   

Service ges trots att det första uppehållstillståndet är mer än 2 år gammalt.   

De som vill ha en inledande kartläggning   

Alla som inte är arbetslösa arbetssökande (t.ex. förälder som vårdar barn under 3 år hemma, de som är i arbetslivet eller studerar)   

De som bott högst 3 år i Finland   

Offer för människohandel   

Personer som misstänks ha blivit utnyttjade.   

Personer inom en hjälporganisation för offer för människohandel.   

Utländska personer som saknar hemkommun och uppehållstillstånd  

Asylsökande får tjänster från mottagningscentret.  

en. 

 1. Ring eller besök oss 

  Du kan kontakta oss per telefon eller besöka oss. Om du vill kan du också få råd anonymt. Vi anlitar tolk om det behövs. 

  Se våra kontaktuppgifter och servicens öppettider 

 2. E-komminukation i Maisa

  Du kan kontakta oss via Maisa. För att använda Maisa måste du kunna logga in i tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat. 

  Gå till Maisa (Länk leder till extern tjänst)

  Så här använder du Maisa: 

  1. Logga in med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. 
  2. Efter inloggning, välj Meny och i menyn Socialvård. 
  3. Välj Skicka in ansökning och följ anvisningarna. Ansökningen görs till Särskilda tjänster för inflyttade. 
 3. Myndigheter anlitar ett krypterat formulär

  Handläggningen kräver alltid klientens samtycke. 

  Gå till det krypterade formuläret (Länk leder till extern tjänst)