Integrationsrådgivning

Vi betjänar nyanlända i Helsingfors, flyktingar, papperslösa och offer för människohandel.

Särskilda tjänster för inflyttade ger råd om integration och att komma in i landet. 

Vi betjänar per telefon och vid vårt verksamhetsställe i Fiskehamnen. Vid behov ordnar vi en tolk.

Hos oss kan du fråga till exempel om

- social- och hälsovårdstjänster,

- kartläggning,

- hjälp vid människohandel

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/integrationsrådgivning.

Serviceställen

Specialtjänster för inflyttade

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors