Social- och hälsovårdstjänster för bostadslösa

Om du är bostadslös kan du själv välja vid vilket verksamhetsställe du anlitar social- och hälsovårdstjänster. Du får social- och hälsovårdstjänster även vid enheterna för övernattning och boendeservice för bostadslösa.
Bild: Kaisa Sunimento

Hälsovårdstjänster 

Du som hemlös helsingforsare kan uppsöka hälsovårdstjänster vid vilken hälsostation som helst i Helsingfors stad. 

Dessutom får du hälsovårdstjänster vid Sanduddsgatans servicecentral. Där har du möjlighet att komma i kontakt med sjukskötare och läkare utan att boka tid. Även specialdiakonin och fotterapeuten har regelbundet mottagning på servicecentralen. 

Socialtjänster 

Du kan också få socialservice vid vilket verksamhetsställe som helst inom vuxensocialarbetet. Du får handledning och råd för dina ärenden även vid de flesta enheterna för övernattning och boendeservicen för bostadslösa samt vid Sanduddsgatans servicecentral. 

Socialhandledarna inom det uppsökande närarbetet jobbar dessutom på gator, i köpcentra och i invånarlokaler samt i mathjälpen. Du kan gå och prata med dem om ditt behov av social- och hälsovårdstjänster och om din situation i övrigt.  

Våra social- och hälsovårdstjänster är avgiftsfria.