Utredning av arbetsförmåga

I utredningen av arbetsförmågan kartlägger och bedömer vi din arbets- och funktionsförmåga och dina möjligheter att få till exempel rehabilitering eller pension.

Utredningen är avsedd för helsingforsare i åldern 18-63 år med låga inkomster, vars hälsa hindrar dem från att delta i arbetslivet eller utbildningen. Efter att ha fått en remiss kartlägger och bedömer vi din arbets- och funktionsförmåga.

Tjänsten är gratis.

Kontaktuppgifter:

Ledande socialarbetare Auri Lyly-Falk tfn 09 3104 2286

Socialarbetare

Annika Jäntti: 050 340 8609/ 09 310 42228, Nord, Väst

Terhi Järvinen: 050 402 0144/09 310 42229, Nord

Outi Keikkonen: 050 402 0149/09 310 42285, Väst, Arbetsförmedling

Ritva-Liisa Kovanen: 050 402 0147/09 310 42289, Stadens centrum, Fiskehamnen

Kaisu Lahtinen: 050 348 1252/09 310 42287, Kvarnbäcken, Nordsjö

Kati Mäkelä: 050 3408674/09 310 42281, Stadens centrum, Fiskehamnen

Läs mer om utredningen av arbetsförmågan

Den innebär att våra sakkunniga kartlägger din arbets- och funktionsförmåga tillsammans med dig. Din personliga socialarbetare ansvarar för bedömningsprocessen och hänvisar dig till eventuella undersökningar. Specialistläkare och neuropsykologer bedömer arbetsförmågan. Utifrån undersökningarna ger läkaren ett B-utlåtande med en bedömning av din arbets- och funktionsförmåga samt dina rehabiliteringsmöjligheter.   

Beroende på innehållet i utlåtandet kan du ansöka om exempelvis sjukdagpenning, pension eller rehabilitering.  

Tjänsten är avsedd för helsingforsare i åldern 18-63 år med låga inkomster, vars hälsa hindrar dem från att delta i arbetslivet eller utbildningen.  

För att få delta i utredningen om arbetsförmågan behöver du en remiss från en yrkesutbildad person inom socialvården som görs av en anställd inom socialväsendet tillsammans med dig.

Du kan få din arbetsförmåga utredd om  

  • du är arbetslös arbetssökande i Helsingfors mellan 18 och 63 år  

  • du har fått en remiss från sysselsättningstjänsterna eller behöver hjälp med sysselsättningen 

Diskutera din situation först med din egen ansvarsperson, socialarbetare eller socialhandledare. Vid behov hänvisar hen dig till en utredning av arbetsförmåga med en separat remiss, som inkluderar ditt samtycke till att tillhandahålla informationen. En anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten kan också skriva remiss. 

Serviceställen

Tölö ämbetshus, utredning av arbetsförmågan

Adress: Mechelingatan 46 A, 4.kerros, 00250 Helsingfors