Social kredit

Social kreditgivning är avsedd för personer i Helsingfors med låg inkomst och små tillgångar, men med betalningsförmåga, som inte får annan kredit till befogat ändamål, på skäliga villkor. .

Social kreditgivning är avsedd för personer i Helsingfors med låg inkomst och små tillgångar, men med betalningsförmåga, som inte får kredit på skäliga villkor, exempelvis på grund av att de saknar garantier eller har anteckning om betalningsstörningar.

Social kreditgivning påverkar inte din möjlighet att få utkomststöd. Vi arbetar för att förhindra ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt för att främja en självständig vardag.

Vi kan bevilja dig eller din familj social kredit för att hjälpa till att klara sig på egen hand. Motiverade orsaker är bland annat

- balansering av ekonomin
- små inköp till hemmet och för hälsovård (t.ex. tvättmaskin, glasögon, tandprotes)

- sysselsättningsstöd

Om du funderar på att ansöka om social kredit, kontakta oss per telefon eller e-post. Under samtalet kartlägger vi din chans att få social kredit.

Mer information om att ansöka om och bevilja social kredit

Den sociala krediten ligger mellan 500 och 15 000 euro. Räntan på krediten är den referensränta som Finlands Bank fastställt och som justeras med ett års mellanrum. Återbetalningstiden beror på kreditbeloppet och är som längst sju år.   

Social kreditgivning är avsedd för personer i Helsingfors med låg inkomst och små tillgångar som inte får annan kredit på skäliga villkor. En förutsättning för att få kredit är att du kan motivera dina behov och intyga din återbetalningsförmåga. 

När kredit beviljas gör vi en noggrann beräkning av betalningsmånen, där vi beaktar dina inkomster och utgifter, inklusive boende, pendling, dagvårdsavgifter, underhållsbidrag samt kostnader för hälso- och sjukvård. I kalkylen beaktas även andra nödvändiga levnadskostnader. Nödvändiga levnadskostnader definieras enligt det skyddade beloppet vid skuldsanering för privatperson.    

Se det skyddade beloppet på Utsökningsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst) 

Mer information om att ansöka om och bevilja social kredit

 1. Förutsättningar för att beviljas kredit 

  • Du måste kunna motivera hur krediten kan förbättra din livskvalitet och din ekonomiska situation. 
  • Din betalningsförmåga räcker till för att betala tillbaka krediten.  
  • Skuldsättningen har upphört.  
  • Din situation är stabil.  
  • Du har inga andra möjligheter att få kredit med skäliga villkor.  
  • Förutom den sociala krediten har du inga andra utestående skulder.  
  • Du kan visa din förmåga att sköta krediten. Vi kan kräva att du sparar på förhand.  
  • Du ska tillhandahålla alla verifikationer (inkomster, utgifter och skulder) vid ansökan om kredit. 
 2. Eventuella hinder för kreditgivningen är följande

  • Det belopp du behöver är över 15 000 euro.  
  • De inkomster du har räcker inte till för krediten.  
  • Du kan få en rimlig kredit på finansmarknaden.  
  • Du anses inte vara låginkomsttagare på grund av dina inkomster eller din förmögenhet.  
  • Du har tillgångar att realisera eller ställa som säkerhet.  
  • Du har ingen fast bostad.  
  • Du har ett akut spel- eller drogberoende.  
  • Du har en pågående skuldsanering eller en social kredit.  
  • Vi  beviljar ingen social kredit för att finansiera företagande. 

 1. Ring eller mejla oss

  Om du överväger att ansöka om social kredit, kontakta ekonomirådgivningen per telefon eller via e-post på sosiaalinen luototus@hel.fi.(Länk öppnar standardprogram för e-post) Tillsammans reder vi ut om du har förutsättningar att få kredit. 

  Se ekonomirådgivningens kontaktuppgifter

 2. Gör ansökan 

  Du kan ansöka om social kredit antingen i Maisa eller genom att fylla i en pappersblankett. Ekonomirådgivningen hjälper dig vid behov med ansökan, elektroniskt eller på papper.   

  Se ekonomirådgivningens kontaktuppgifter

  Vi kan skicka dig ett ansökningsformulär eller så kan du skriva ut det.

  Skriv ut ansökan för social kredit 

  Returnera blanketten till adressen Malms ämbetshus, Nedre Malms torg 2, 4, 00700 Helsingfors.  

 3. Kom till mötet där behandlingen av ärendet fortsätter

  När vi har fått din ansökan kontaktar vi dig och bokar tid för vidare diskussioner. Vid handläggning av ansökan undersöker vi din situation, din ekonomi, din konsumtion och din förmåga att betala tillbaka lånet. Vi hänvisar dig vid behov till ekonomisk uppföljning, vars längd vi kommer överens om tillsammans med dig. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/social-kredit.

Serviceställen

Social kreditgivning och ekonomisk rådgivning

Adress: Nedre Malms torg 2, 4. vån., 00700 Helsingfors