Mellanboende

Det tillfälliga boendet är ett kortvarigt boende under vilket man strävar efter att hitta ett mer permanent boende för dig.
¨""
Bild: Yiping Feng and Ling Ouyang

Mellanboendet är avsett för situationer där du snabbt behöver en bostad för en kort tid. Detta innebär att du inte har en egen bostad och inte kan bo tillfälligt t.ex. hos släktingar eller bekanta. 

Under det temporära boendet hjälper vi dig att hitta en lösning på lång sikt. Detta kan innebära att vi hittar en lämplig hyres- eller stödbostad. 

Klienterna vid Sanduddens servicecentral kan ansöka om en tillfällig bostad via servicecentralen. Klienter inom vuxensocialarbetet ansöker om boende med hjälp av den egna socialarbetare.