Sysselsättningsstöd och social rehabilitering

Vi stöttar ditt välmående, din vardag och arbetsförmåga. Vi ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och öppen arbetsverksamhet med intressanta arbetsuppgifter för arbetslösa Helsingforsbor.
Bild: Jussi Hellsten

Social rehabilitering är en socialtjänst som syftar till att stödja din funktionsförmåga. Rehabiliteringen baserar sig alltid på individuella behov och bedömning av funktionsförmågan. 

Med hjälp av social rehabilitering strävar vi efter att förbättra din förmåga att klara av vardagsutmaningar och växelverkan samt att främja din delaktighet i samhället. Rehabiliteringen kan till exempel omfatta handledning, rådgivning, kamratstöd och gruppverksamhet. 

Social rehabilitering passar dig som har svårt att klara av vardagssituationer och behöver särskilt stöd för att stärka din sociala kompetens.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialtjänst som riktar sig till personer som varit arbetslösa under lång tid. 

Syftet med verksamheten är att stärka din arbets- och funktionsförmåga, förebygga utslagning och främja din delaktighet i samhället. Samtidigt får du arbetserfarenhet och en möjlighet att bli anställd. Rehabiliterande arbetsverksamhet är därför en viktig del av en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Till servicehelheten hör också innehåll som främjar livshanteringen. Vid sidan om får du dessutom nödvändigt stöd och handledning, individuellt eller i grupp. 

För arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas utöver arbetsmarknadsstödet kostnadsersättning till dig.