Rådgivning är stängda 8-21.7.2024. 

Social kreditgivning och ekonomisk rådgivning är stängda under sommaren 8-21.7.2024. Vi betjänar normalt under andra tider.

Ekonomirådgivning

Vi ger dig vägledning och råd i skuldfrågor, om hur du hanterar din ekonomi och att ansöka om social kredit.

Syftet med ekonomirådgivningen är att stärka din kontroll över din ekonomi, förbättra dina ekonomiska förutsättningar för ett självständigt liv och förebygga ytterligare skuldsättning.

Vi ger dig även ekonomiska råd för att ansöka om social kredit. Vi ger råd om ekonomin också efter att du har nekats kredit och i situationer där det inte är aktuellt att ansöka om kredit.

Den kostnadsfria ekonomirådgivningen är avsedd för Helsingforsbor som vill få hjälp av proffs på ekonomi- och skuldrådgivning, för att bli bättre på att sköta sin dagliga ekonomi.

Hos oss får du ekonomi- och skuldrådgivning med tidsbokning.

Vilken hjälp erbjuder vi? 

  • Vi hjälper dig att hantera och planera den egna ekonomin. 
  • Vi lär dig hur du följer dina inkomster och utgifter för att få bättre kontroll över din konsumtion. 
  • Vi hjälper dig att reda ut skulder och hitta lösningar. Alternativen är exempelvis  skuldsanering, Garantistiftelsens borgen eller frivilliga avbetalningsavtal.  
  • Vi ger dig stöd så att du lär dig att ta ansvar för dina ekonomiska problem och identifiera orsakerna bakom dessa. 
  • Vi uppmuntrar dig att fatta självständiga beslut. 

Serviceställen

Social kreditgivning och ekonomisk rådgivning

Adress: Nedre Malms torg 2, 4. vån., 00700 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/ekonomi-och-skuldrådgivning.