Boenderådgivning

Vår boenderådgivning hjälper alla Helsingforsbor som har problem med sitt boende.

Du kan fråga oss om hur du ansöker om en bostad och tecknar hyresavtal eller fråga råd i problem med hyran. Kom ihåg att det lönar sig att försöka lösa situationer innan de eskalerar till problem.

Du betjänas i chatten på finska och engelska måndag-fredag klockan 9-15 och på våra serviceställen i Haga, Fiskehamnen, Kvarnbädken, Nordsjö och Malm med tidsbokning.

Hester betjänar dig 24/7. Du hittar Hester nere till höger på sidan. Du kommer via Hester till chatten, och kan välja om du vill vara anonym eller använda stark autentisering. Om du identifierar dig kan du även sköta personliga ärenden.

Vad gör jag när boendeutgifterna förändras?

Året 2024 medför förändringar i FPA:s boendeförmåner, och förändringarna kan påverka dina inkomster. De flesta ändringar i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och påverkar hushållets bostadsbidrag när bidraget justeras nästa gång. Dessutom beviljas allmänt bostadsbidrag inte längre för ägarbostaden från och med 1.1.2025. (FPA, 2023) 
Om du har svårigheter att klara av betalningen av hyran eller andra dagliga utgifter, läs anvisningar för hur du handlar i följande situationer.
 

Bedöm först med FPA:s räknare om du är berättigad till bostadsbidrag. 

Gå till FPA:s räknare för bostadsbidrag(Länk leder till extern tjänst)

Om du enligt räknaren kan vara berättigad till bostadsbidrag, kan du ansöka om det antingen elektroniskt i MittFPA eller på en pappersblankett. 

Se FPA:s anvisningar för hur du ansöker om bostadsbidrag(Länk leder till extern tjänst)

Om du ansöker om bostadsbidrag på en pappersblankett, fyll i och skriv ut ansökan och skicka ansökan jämte bilagor per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökan för ansökning av allmänt bostadsbidrag (pdf)(Länk leder till extern tjänst)
 

Om din situation förändras, måste du meddela det till FPA antingen elektroniskt i MittFPA eller på en pappersblankett. 


Se anvisningar för hur du meddelar om förändringar på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)


Om du ansöker om justering av bostadsbidraget elektroniskt i MittFPA, gör så här:
1.    Logga in i MittFPA
2.    På förstasidan välj den förmån som ditt ärende gäller.
3.    Under förmånen välj "Min livssituation har förändrats".
4.    Fyll i ansökan och skicka den till FPA


Ett annat alternativ är att fylla i och skriva ut blanketten för allmänt bostadsbidrag och skicka den jämte bilagor per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.


Ansökan för ansökning av allmänt bostadsbidrag (pdf)(Länk leder till extern tjänst)
 

Med hjälp av räknaren kan du bedöma om du är berättigad till FPA:s grundläggande utkomststöd.

)Gå till FPA:s räknare för utkomststöd(Länk leder till extern tjänst)

Du kan också kontrollera vilka utgifter som beaktas inom det grundläggande utkomststödet.

)Se boendeutgifter som beaktas inom det grundläggande utkomststödet på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Om du enligt räknaren kan vara berättigad till utkomststöd, kan du ansöka om det antingen elektroniskt i MittFPA eller på en pappersblankett.

)Se FPA:s anvisningar för hur du ansöker om utkomststöd(Länk leder till extern tjänst)

Om du ansöker om utkomststöd på en pappersblankett, fyll i och skriv ut ansökan och skicka ansökan jämte bilagor per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

()Ansökan för ansökning av grundläggande utkomststöd (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand och alltid utgående från behovsprövning. Kommunerna kan dessutom bevilja förebyggande och kompletterande utkomststöd.

Se anvisningar för hur du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Fundera på hur du kan minska dina boendeutgifter eller öka dina inkomster. Du hittar tips och verktyg för detta på Takuusäätiös webbplats.

Gå till Takuusäätiös webbplats()(Länk leder till extern tjänst)

Du kan försöka hitta en billigare bostad. Vi har samlat förmedlare av hyresbostäder i Helsingforsregionen på sidan nedan.

Gå till webbsidan Hyresbostäder i Helsingforsregionen

Du kan också fundera på om du skulle kunna öka dina arbetsinkomster. Lediga arbetsplatser hittar du till exempel på Jobbmarknaden.

Gå till webbplatsen Jobbmarknaden(Länk leder till extern tjänst)

Du kan kontakta boenderådgivningen. Vi betjänar dig via Social- och hälsovårdsbotten Hesters chatt mån.–fre. kl. 9–15 på finska och engelska samt i våra verksamhetsställen med tidsbokning.

Kontakta vuxensocialarbetet. Om du inte ännu är vår kund, kan du kontakta servicestället i ditt eget område antingen genom att ringa eller komma på besök. Du hittar kontaktuppgifterna till våra serviceställen på webbsidan för socialarbete för unga vuxna och vuxensocialarbete för personer som har fyllt 30 år.

Gå till sidan Socialarbete för unga vuxna

Gå till sidan Vuxensocialarbete för personer som har fyllt 30 år
 

Se ditt serviceställe

 Du hittar ditt serviceställe på basis av postnummer i ditt bostadsområde. Du kan kontrollera ditt serviceområde här. Våra serviceställen hittar du i slutet av sidan.

Obs! Vi betjänar också socialväsendets kunder per telefon. Du hittar vårt telefonnummer på våra verksamhetsställens sidor i slutet av sidan.

Vi betjänar kunder som bor i följande postnummerområden: 00280-00440, 00250 (del), 00270

Vi betjänar kunder som bor i följande postnummerområden: 00100-00240, 00250 (del), 00500-005600, 00580, 00600, 00610, 00570, 00830, 00800 (del), 00810-00820, 00880 (del) 

Vi betjänar kunder som bor i följande postnummerområden: 00590, 00800, 00840–00880, 00900–00950, 00970.
Gå till webbsidan av Kvarnbäckens servicepunkt

Vi betjänar kunder som bor inom följande postnummerområden: 00620-00760, 00780, 00790

Vi betjänar kunder som bor i följande postnummerområden: 00890, 00960, 00980, 00990.
Gå till webbsidan av Nordsjö servicepunkt

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/boenderådgivning.

Serviceställen

Fiskehamnens servicepunkt

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors

Haga servicepunkt

Adress: Silvervägen 6, 1. vån., 00440 Helsingfors

Kvarnbäckens servicepunkt

Adress: Mjölgränden 4, 00920 Helsingfors

Malms servicepunkt

Adress: Nedre Malms torg 2 A, 1. vån., 00700 Helsingfors

Nordsjö servicepunkt

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors