Boende- och inkvarteringstjänster för bostadslösa

Du hittar info om nödinkvartering, mellanboende och boendestöd.
Bild: Yiping Feng and Ling Ouyang

Nödinkvarteringen är avsedd för akut behov 

Med nödinkvartering avses kortvarig inkvartering som varar endast en natt eller ett veckoslut. Vanligen ansöker man om nödinkvartering på Sanduddsgatans servicecentral, och därifrån kan du hänvisas även till Alpgatan eller Enarevägen. Nödinkvarteringen är avgiftsfri, och till vissa av dem kan du också komma berusad. 

Mellanboende är en tillfällig lösning 

Mellanboende innebär en kortvarig lösning som hjälper en person att övergå till ett mer permanent boende. Du kan få en temporär bostad antingen via vuxensocialarbetet eller Sanduddsgatans servicecentral för bostadslösa. Mellanboendet är avgiftsbelagt och inkvarteringen grundar sig på en behovsbedömning. 

Om du inte klarar dig ensam kan stödboende vara ett bra alternativ 

Stödboende innebär att du har yrkespersoner inom socialarbetet som hjälper dig medan du bor hos oss. Enligt dina behov kan denna hjälp vara antingen dygnet runt eller på deltid. Man får boendestöd utifrån en behovsbedömning. Hur länge du kan bo i en stödbostad beror på hur länge du behöver hjälp. Du betalar hyra för stödbostaden.