Stödtjänster för ensamkommande ungdomar

Vi kan erbjuda stöd tills du fyller 25 år eller får finskt medborgarskap. 

Vår service planeras utifrån dina behov och stöttar din integration.  Vi erbjuder även e-tjänster och verksamhet i grupp. Vi strävar efter att du blir mer delaktig och din vardag mer självständig. Du kanske behöver stöd med att hitta en studieplats eller öka ditt välmående. Du får stöd av en ansvarig socialarbetare, socialhandledare och psykolog. 

Du kan kontakta oss antingen per telefon eller genom att besöka verksamhetsstället för Specialtjänster för inflyttade vardagar klockan 9-16. Verksamhetsstället finns vid Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande på adressen Verkstadsgatan 14.

Serviceställen

Specialtjänster för inflyttade

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors