Orosanmälan

Är du bekymrad för din anhöriga eller någon annan person du mött? Om du oroar dig för denna persons välmående, hälsa eller säkerhet kan du göra en orosanmälan. Socialen undersöker situationen och erbjuder personen hjälp.

På den här sidan

Vad är en orosanmälan? 

Om du är orolig för någons välmående, hälsa eller säkerhet kan du anmäla detta. Du kan även göra en anmälan om du misstänker att någon fallit offer för människohandel.  

Du kan göra en orosanmälan exempelvis om någon har ekonomiska bekymmer, ett beroende eller inte klarar av att bo självständigt. Socialen undersöker fallet och erbjuder personen hjälp och service för att klara av situationen.  

Hur anmäler du din oro?  

Man kan anmäla elektroniskt via Maisa. Lämna så exakta uppgifter som möjligt (namn, adress, födelsetid, telefonnummer) om den person som oron gäller. På detta sätt når vi personen lättare.   

Du kan göra anmälan anonymt eller i ditt namn. Om du anmäler i eget namn har personen som anmälan gäller rätt att få veta anmälarens namn.  

Anmäl via Maisa genom att klicka på länken” Gör en socialvårdsanmälan”. Om du anmäler din oro för en helsingforsare, välj Helsingfors som kommun. Fyll i formuläret och klicka på sänd.  

Gå till Maisa  (Länk leder till extern tjänst) 

Kontakta barnskyddet om du är orolig för ett barn eller en ung person.   

Hur göra en barnskyddsanmälan 

Kontakta Seniorinfo om du oroar dig för en äldre person.  

Gå till Seniorinfo  

Om du vet att den person du oroar dig för bor på annan ort, ta kontakt med socialmyndigheterna i den kommunen.  

Socialrådgivningen hjälper och vägleder dig att göra en anmälan. 

Se kontaktuppgifterna till socialrådgivning för barnfamiljer 

Vad om situationen är akut?     

Om det är frågan om en akut bedömning av behov eller socialtjänster, kontakta Helsingfors stads växel under tjänstetid.  

Ring 09 310 1691  (Link startar ett telefonsamtal)

Utanför tjänstetid, kontakta socialjouren.

Ring 020 696 006 (Link startar ett telefonsamtal)

I nödfall, ring det allmänna nödnumret.

Ring 112 

Vad händer efter att du gjort anmälan?  

Efter att ha fått anmälan utreder socialtjänsten situationen och erbjuder personen hjälp. Obs! Den som gör anmälan informeras inte om hur ärendet framskrider p.g.a. sekretessen som gäller privatpersoner.