Tjänster hos samordnare för arbetsförmågan

Vi betjänar arbetslösa Helsingforsbor i arbetsför ålder med partiell arbetsoförmåga eller behov av stöd för arbetsförmågan.

Våra tjänster är avsedda för arbetslösa Helsingforsbor i arbetsför ålder med partiell arbetsoförmåga eller behov av stöd för arbetsförmågan, som har som mål att hitta sysselsättning på deltid eller på heltid.

Samordnaren för arbetsförmågan är en person som samarbetar med dig och vid behov arbetsgivaren och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för att upprätthålla eller förbättra din arbetsförmåga. I uppgifterna för samordnaren för arbetsförmågan ingår bland annat att bedöma din arbetsförmåga, identifiera hälsorisker i ditt arbete, utveckla och samordna åtgärder som stödjer din arbetsförmåga samt planera din återgång i arbetet och stötta dig att återvända till arbetslivet.

Vårt syfte är att stödja och stärka din arbets- och funktionsförmåga samt att hjälpa dig att planera sådana tjänster som stöder arbetsförmågan. Före arbetslivet kan du behöva bland annat rehabiliteringstjänster.

Vi betjänar med låg tröskel, utan remiss. Du får tillgång till vår service genom att kontakta din ansvariga medarbetare. Din ansvariga medarbetare kan till exempel vara från social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors, sysselsättningstjänsterna i Helsingfors eller AN-byrån.

Du kan också kontakta oss direkt.

Tjänsterna är avgiftsfria.

Serviceställen

Tölö ämbetshus, utredning av arbetsförmågan

Adress: Mechelingatan 46 A, 4.kerros, 00250 Helsingfors