Uppsökande närarbete på gatan

Det uppsökande arbetet utförs bland bostadslösa som sover utomhus och personer som inte omfattas av tjänsterna.

Det uppsökande arbetet utförs bland bostadslösa som sover utomhus och personer som inte omfattas av tjänsterna. 

Socialhandledarna och sjukskötarna inom det uppsökande närarbetet jobbar i par på gator, i köpcentra och i parker samt allmänna platser och halvöppna miljöer.  

Du känner igen oss på kläderna med stadens logotyp och texten Socialarbete.  

Vid behov samarbetar vi också med andra aktörer i området.  

Våra kontaktuppgifter

Namn
Norra Helsingfors

Beskrivning
Du undviker väl personuppgifter i telefonen p.g.a. integritetsskyddet!

Namn
Västra Helsingfors

Beskrivning
Du undviker väl personuppgifter i telefonen p.g.a. integritetsskyddet!

Namn
Östra Helsingfors

Beskrivning
Du undviker väl personuppgifter i telefonen p.g.a. integritetsskyddet!

Namn
Södra Helsingfors

Beskrivning
Du undviker väl personuppgifter i telefonen p.g.a. integritetsskyddet!

Namn
Sjukvårdare

Beskrivning
Du undviker väl personuppgifter i telefonen p.g.a. integritetsskyddet!