Serviceställen

På den här sidan hittar du serviceställena för vuxensocialarbete för ungdomar och vuxensocialarbete för personer över 30 år.

Hur hittar jag mitt serviceställe?

Om du är en ny klient och inte har en egen kontaktperson, betjänar vi dig vid ditt eget serviceställe antingen  per telefon eller under ett besök på plats. Du kan se vilken din enhet är med hjälp av ditt postnummer.  

Obs! Samma telefonnummer betjänar också myndigheter och andra samarbetspartners.

Vi betjänar helsingforsungdomar (16-29 år) och helsingforsare över 30 år som bor i följande postnummerområden:  00250 (delvis), 00270, 00280, 00290, 00300, 00310, 00320, 00330, 00340, 00350, 00360, 00370, 00380, 00390, 00400, 00410, 00420, 00430, 00440.

OBS! Vid Haga serviceenhet har vi koncentrerat betjäningen av svenskspråkiga ungdomar i åldern 16- 29 år.  

Telefontjänst för nya kunder:

Vi är tillgängliga via telefon från kl. 8.15 till 16.00 på vardagar på  09 310 46392(Link startar ett telefonsamtal). Om du redan har en utsedd medarbetare, vänligen ring dem direkt.

Byråservice för nya kunder:

Om du är ny kund och inte har en utsedd medarbetare kan du besöka vår byrå på vardagar mellan kl. 10.00 och 14.00, utan att boka tid.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. Dessutom har vi öppet under kontorstid för jourärenden. Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.
 

Vi betjänar helsingforsungdomar (16-29 år) och helsingforsare över 30 år som bor i följande postnummerområden: 00100, 00120, 00130, 00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00190, 00200, 00210, 00220, 00240, 00250 (delvis), 00260, 00500, 00510, 00520, 00530, 00540, 00550, 00560 (delvis), 00570, 00580, 00600, 00610, 00800 (delvis), 00810, 00820, 00830, 00880 (osa). 

Telefontjänst för nya kunder:

Vi är tillgängliga via telefon från kl. 8.15 till 16.00 på vardagar på 09 310 44949(Link startar ett telefonsamtal). Om du redan har en utsedd medarbetare, vänligen ring dem direkt.

Byråservice för nya kunder:

Om du är ny kund och inte har en utsedd medarbetare kan du besöka vår byrå på vardagar mellan kl. 10.00 och 14.00, utan att boka tid.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. Dessutom har vi öppet under kontorstid för jourärenden. Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.

Vi betjänar helsingforsungdomar i åldern 16-29 år  som bor i följande postnummerområden: 00590, 00800 (delvis), 00840, 00850, 00860, 00870, 00880 (delvis), 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00970.

Telefontjänst för nya kunder:

Vi är tillgängliga via telefon från kl. 8.15 till 16.00 på vardagar på  09 310 44656(Link startar ett telefonsamtal). Om du redan har en utsedd medarbetare, vänligen ring dem direkt.

Byråservice för nya kunder:

Om du är ny kund och inte har en utsedd medarbetare kan du besöka vår byrå på vardagar mellan kl. 10.00 och 14.00, utan att boka tid.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. Dessutom har vi öppet under kontorstid för jourärenden. Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.

Vi betjänar helsingforsungdomar (16-29 år) och helsingforsare över 30 år som bor i följande postnummerområden: 00560 (delvis), 00620, 00630, 00640, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00700, 00710, 00720, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00780, 00790.

OBS! Vid Malms serviceenhet har vi koncentrerat betjäningen av svenskspråkiga som fyllt 30 år.

Telefontjänst för nya kunder:

Vi är tillgängliga via telefon från kl. 8.15 till 16.00 på vardagar på  09 310 62819(Link startar ett telefonsamtal).Om du redan har en utsedd medarbetare, vänligen ring dem direkt.

Byråservice för nya kunder:

Om du är ny kund och inte har en utsedd medarbetare kan du besöka vår byrå på vardagar mellan kl. 10.00 och 14.00, utan att boka tid.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. Dessutom har vi öppet under kontorstid för jourärenden. Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.

Vi betjänar helsingforsbor över 30 år som bor i följande postnummerområden: 00590, 00800 (delvis), 00840, 00850, 00860, 00870, 00880 (delvis), 00900, 00910, 00920, 00930, 00940, 00950, 00970 

Telefontjänst för nya kunder:

Vi är tillgängliga via telefon från kl. 8.15 till 16.00 på vardagar på  09 310 43462(Link startar ett telefonsamtal) Om du redan har en utsedd medarbetare, vänligen ring dem direkt.

Byråservice för nya kunder:

Om du är ny kund och inte har en utsedd medarbetare kan du besöka vår byrå på vardagar mellan kl. 10.00 och 14.00, utan att boka tid.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. Dessutom har vi öppet under kontorstid för jourärenden. Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.

Vi betjänar helsingforsungdomar (16-29 år) och helsingforsare över 30 år som bor i följande postnummerområden: 00890, 00960, 00980, 00990.

Telefontjänst för nya kunder:

Om du är i åldern 16-29 år kan du kan ringa kundbetjäningen på numret 09 310 44656(Link startar ett telefonsamtal) vardagar kl. 8.15 -16.  BS! Om du redan har en egen kontaktperson, ring numret som du fått.

Om du är över 30 år kan du kan ringa kundbetjäningen på numret 09 310 43462 (Link startar ett telefonsamtal)vardagar kl. 8.15 -16.  BS! Om du redan har en egen kontaktperson, ring numret som du fått.

Byråservice för tidsbokning och för allvarliga krissituationer:

På vardagar kl. 8.15-16.00 betjänar vi kunder som har bokat tid. 

Akuta ärenden under kontorstid hanteras vid Kvarnbäckens servicepunkt för vuxensocialarbete kl. 10.00-14.00 på Mjölgränden . Dessa kan omfatta oförutsedda och plötsliga situationer,  såsom hot om våld i hemmet eller behov av bostad efter en eldsvåda eller annan olycka.