Socialtjänster för papperslösa

Socialtjänster för papperslösa är avsedda för utländska personer som vistas i Helsingfors utan uppehållstillstånd eller hemkommun i Finland. 

Du kan få akuta och nödvändiga socialtjänster samt vägledning och råd i frågor kring papperslöshet.  

Målsättningen är att trygga din fysiska och psykiska funktionsförmåga samt ge dig tillräcklig information om förutsättningarna för inflyttning. Vårt arbete gör det möjligt för dig att sträva efter mer långsiktiga lösningar, antingen i Finland, ditt hemland eller ett annat land där du har uppehållstillstånd.  

Vi samarbetar vid behov med andra myndigheter och organisationer så att du kan få den hjälp du behöver i din situation.

Serviceställen

Specialtjänster för inflyttade

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors