Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Syftet med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att förbättra kontrollen över livet och skapa förutsättningar för sysselsättning.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är avsedd för arbetslösa arbetssökande. Syftet med den är att förbättra din livshanering och hjälpa dig att bli sysselsatt.

Målet för verksamheten är att förbättra din arbetsförmåga och din yrkesskicklighet. Att delta i arbetsverksamheten kan hjälpa dig att hitta din egen kompetens och ditt eget intresse, samt öka ditt självförtroende och din arbetslivskompetens. Med hjälp av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan du också stärka de allmänna färdigheter som behövs för arbetslivet, såsom att arbeta i grupp, kundservice och kommunikation.

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte sker antingen i arbetscentraler eller så att säga som öppen arbetsverksamhet på arbetsplatserna. I Helsingfors finns tre arbetscentraler: Uusix-verkstäderna i Södervik och Byholmen samt Baggböle arbetscentral. I den öppna arbetsverksamheten finns tre team: byggnads- och fastighetsteamet, natur- och miljöteamet samt hemvårdsteamet.

När du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är du berättigad till arbetslöshetsförmån eller utkomststöd. Dessutom kan du ansöka om kostnadsersättning från FPA.

Kontakta en sakkunnig på AN-byrån, sysselsättningstjänsterna eller din egen socialhandledare eller socialarbetare för att ansöka om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Tjänsten är avgiftsfri.

Här hittar du info om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är för dem som varit länge arbetslösa och har svårt att hitta jobb. Det passar även dem som behöver särskilt stöd för att sysselsättas. 

Om du vill veta om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är lämplig för dig, ska du diskutera saken med en ansvarig expert, socialarbetare eller socialhandledare. Tillsammans kan ni bedöma dina möjligheter att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 

Du måste vara arbetslös arbetssökande och bosatt i Helsingfors. Kolla därför med AN-byrån att din status som arbetssökande är i kraft.  

Kontakta sedan en sakkunnig på AN-byrån, sysselsättningstjänsterna eller din egen socialhandledare eller socialarbetare.  

Före arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte inleds upprättar vi tillsammans med dig en aktiveringsplan eller en branschövergripande sysselsättningsplan där vi avtalar om arbetsverksamhetens innehåll och mål samt stödet som du får under den.  

Vi har många olika typer av arbeten, till exempel vårdbiträde, städning, matlagning, handarbete, informationsteknik, försäljning eller arbete inom miljö. Jobben kan antingen finnas på arbetsplatserna eller också kan du arbeta i öppna team inom den offentliga sektorn.  

I Helsingfors finns tre arbetscentraler: Uusix-verkstäderna i Södervik, Byholmen och Baggböle arbetscentral. 

I den öppna arbetsverksamheten finns tre team: byggnads- och fastighetsteamet, natur- och miljöteamet samt hemvårdsteamet.  

Du kan bekanta dig närmare med uppgifterna på sidorna för öppen arbetsverksamhet, arbetscentralen i Baggböle och Uusix-verkstäderna, som finns i slutet av denna sida.

Den första perioden av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte varar alltid tre månader. Arbetsverksamheten kan fortsättas periodvis, i högst två år. Man deltar i verksamheten 1– 4 dagar i veckan och 4-6 timmar per dag. 

När du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är du berättigad till arbetslöshetsförmån eller utkomststöd.  

För arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas ingen lön, men du kan få kostnadsersättning av FPA för varje arbetsdag. 

Läs mer om ersättningar på FPA:s webbplats (Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/arbetsverksamhet-i-rehabiliteringssyfte.

Serviceställen

Baggböle arbetscentral

Adress: Skifteslagsvägen 26-28, 00660 Helsingfors

Kontor för öppen arbetsverksamhet

Adress: Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors

Uusix-verkstäder, Byholmen

Adress: Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors

Uusix-verkstäder, Södervik

Adress: Söderviksgatan 10 A, 00500 Helsingfors