Våra tjänster för offer för människohandel i Helsingfors 

Vi hjälper dig som blivit eller misstänks ha blivit offer för människohandel.

Vi hjälper dig som blivit eller misstänks ha blivit offer för människohandel. Vi samarbetar med andra myndigheter när det behövs så att du får den hjälp du behöver. 

Du som är eller misstänks ha blivit offer för människohandel har rätt till våra socialtjänster.  

Tillsammans bedömer vi dina behov och utarbetar en plan som hjälper dig att främja din och din familjs välfärd, delaktighet och trygghet. 

Vi på särskilda tjänster för inflyttade betjänar även offer för människohandel som är finska medborgare. 

Serviceställen

Specialtjänster för inflyttade

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors