Social rehabilitering

I den sociala rehabiliteringen tränas bland annat i vardagsfunktioner och livshantering samt ges stöd för social interaktion.

Social rehabilitering kan passa dig som har drabbats av psykiska problem, missbruk, långtidsarbetslöshet eller utslagning.

I den sociala rehabiliteringen reder vi ut din sociala kompetens och ditt behov av rehabilitering. Du tränas bland annat i vardagsfunktioner och livshantering samt får stöd för social interaktion.

Du kan delta i social rehabilitering antingen i ett regionalt team för vuxna eller ungdomar. Vid en bedömning av servicebehovet kan det även komma fram att du borde delta.

Du kan till exempel kontakta oss via din socialarbetare. Också en närstående till dig eller en medarbetare från någon annan tjänst kan kontakta oss.

Vår service är gratis för dig.

kontaktuppgifter
Ledande socialarbetare, tfn 09 3104 6879

Serviceställen

Servicepunkt för social rehabilitering

Adress: Silvervägen 6, 00440 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/social-rehabilitering.