Ekonomisk rådgivning

Har du funderingar kring din ekonomiska situation eller din hantering av ekonomin? Man behöver inte bli ensam med oro och grubblerier över ekonomin! Vi ger råd och stöd i vardagliga ekonomiska frågor. 

Ekonomirådgivningarna är riksomfattande tjänster med låg tröskel som du kan kontakta utan tidsbokning för samtal om den dagliga ekonomin.  

Se kontaktuppgifterna till ekonomirådgivning i välfärdsområdena 

I Helsingfors betjänar Ekonomirådgivningen varje onsdag klockan 15–17 i Helsingfors centrumbibliotek Ode på Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors. En specialist i förebyggande ekonomisk rådgivning från utsökningsverket och en ekonomi- och skuldrådgivare från Helsingfors Rätts­hjälpsby­rå har jour varje onsdag vid Ekonomiska rådgivningen.

I Ekonomirådgivningen får du råd samt möjlighet att fundera på hur din situation ser ut och kartlägga dina alternativ tillsammans med yrkeskunniga personer. Vår service är avsedda för helsingforsare i alla åldrar. Samtalen är konfidentiella och om du vill kan du också besöka oss anonymt. 

Vi betjänar tills vidare bara på finska och engelska. Tjänsten är avgiftsfri. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/ekonomisk-rådgivning.