Vuxensocialarbete för personer som har fyllt 30 år

Du kan kontakta oss om vardagsproblem eller också i en kris. Servicen är avsedd för Helsingforsbor över 30 år.

Du kan kontakta våra proffs i vardagliga problem såväl som i olika kriser. Vi bedömer situationen tillsammans och ger dig stöd, råd, handledning och hjälp.

Du kan behöva råd eller stöd till exempel med frågor kring din utkomst eller ekonomi, men lika väl med frågor om din funktionsförmåga, ditt mående eller dina relationer.

Vår service utgår från en bedömning av servicebehovet som gjorts upp med dig samt från klientplanen. Om det behövs får du en egen medarbetare medan tjänsten pågår.

Om du redan har en egen kontaktperson, ska du ta kontakt antingen via Maisa eller per telefon under kontaktpersonens telefontid.

Om du inte har en egen kontaktperson, ger socialvården i ditt bostadsområde telefonservice vardagar klockan 8.15-16. Samma telefonnummer betjänar också myndigheter och andra samarbetspartner.

Vid behov betjänar servicestället i ditt bostadsområde dig också personligen, vardagar klockan 10-14 utan tidsbokning. Tänk på att du kanske måste köa.

Vi har koncentrerat de svenskspråkiga tjänsterna inom vuxensocialarbetet för personer som har fyllt 30 år till servicestället i Malm.

Hur hittar jag mitt serviceställe?

Om du är en ny klient och inte har en egen kontaktperson, betjänar vi dig vid ditt eget serviceställe antingen  per telefon eller under ett besök på plats. 

Se kontaktuppgifterna för din serviceställe

Obs! Samma telefonnummer betjänar också myndigheter och andra samarbetspartners.

Vad om jag tappat bort kontaktuppgifterna till den egna socialarbetaren?

Om du har varit i kontakt med oss tidigare, kan du ha fått en namngiven socialarbetare. I detta fall har din socialarbetare gett dig sina kontaktuppgifter och information om när och hur du bäst får tag på hen.

Om du har tappat bort kontaktuppgifterna till din socialarbetare hittar du dem i i telefonboken under ditt serviceställe.

Om du inte hittar kontaktuppgifterna här kan du ringa socialrådgivningen. 

Haga

Socialhandledare och socialarbetare vid Hagas serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 1)

Socialhandledare och socialarbetare vid Hagas serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 2)

Fiskeham

Socialhandledare och socialarbetare vid servicestället i Fiskehamnen(Länk leder till extern tjänst) (team 1)

Socialhandledare och socialarbetare vid servicestället i Fiskehamnen(Länk leder till extern tjänst) (team 2)

Malm

Socialhandledare och socialarbetare vid Malms serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 1)

Socialhandledare och socialarbetare vid Malms serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 2)

Kvarnbäcken

Socialhandledare och socialarbetare vid Kvarnbäckens serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 1)

Socialhandledare och socialarbetare vid Kvarnbäckens serviceställe(Länk leder till extern tjänst) (team 2)

Nordsjö

Socialhandledare och socialarbetare vid Nordsjös serviceställe(Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Servicepunkten för vuxensocialarbete i Kvarnbäcken

Adress: Mjölgränden 4, 3. vån., 00920 Helsingfors

Servicepunkten för vuxensocialarbete och vuxensocialarbete för unga i Haga

Adress: Silvervägen 6, 00440 Helsingfors

Servicepunkten för vuxensocialarbete och vuxensocialarbete för unga i Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors
Metsäretki ystävän kanssa
Bild: Jussi Hellsten

Vill du må bättre?

Har du som mål att sova bättre, lära dig positiv växelverkan, röra på dig mer eller sluta röka?  

Med Omaolos elektroniska välbefinnandecoachning får stöd för en bra vardag och förändringar av livsstil. Coachingen är avgiftsfri. 

Ta del av välbefinnandecoachningarna på Omaolo(Länk leder till extern tjänst)